Tag-arkiv: Venstre

FOA: Venstres udgiftsstop er den gale vej

FOA tager med tilfredshed mod Venstres øgede fokus på kræft- og sundhedsområdet. Men FOA undrer sig over afgørende elementer i Venstres nye finanslovsudspil.

”Venstre vil nu give skattelettelser for fem nye milliarder kroner. Det er snarere det modsatte, der er brug for. Der er brug for at genoprette velfærd og service, ikke at udhule den offentlige sektor.”

”Venstre vil også give en milliard kroner til sundhedsområdet, og det vil vi gerne rose. Men der er altså ikke brug for at give praktiserende læger en udvidet adgang til at visitere patienter til privathospitaler.

Det ligner umiddelbart en genudsendelse af Venstres årelange sag om overbetaling af privathospitalerne,” fortsætter Dennis Kristensen.

”For det tredje synes det efterhånden også mere end svært at gennemskue, hvad Venstres økonomiske politik egentlig betyder. Tidligere gik partiet ind for nulvækst. Nu hedder det et udgiftstop i det nye forslag. Men hvad er forskellen,” spørger Dennis Kristensen.

”En dugfrisk analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at nulvækst vil betyde op mod 20 milliarder kroner færre til offentligt forbrug i 2020 – eller 28.000 færre offentligt ansatte end planlagt.

Mon ikke det giver samme resultat, hvad enten politikken hedder ”nulvækst” eller ”udgiftsstop”?

”Det virker desværre som talgymnastik. Men problemet er, at det rammer rigtige mennesker, der har brug for velfærden og de mennesker, der leverer kernevelfærden for danskerne. Der kommer mindre velfærd. Og færre til at levere den,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

FOA: Venstre vil kaste offentlige job i grams til udlandet

Venstre vil åbne for udenlandsk konkurrence til et meget stort antal offentlige stillinger. Forkert medicin, lyder kritikken fra Dennis Kristensen, FOA.

Venstres forslag om at give folk fra udvalgte lande særadgang til det danske jobmarked vil i princippet betyde, at næsten samtlige job på FOAs område bliver åbnet for konkurrence fra udlandet.

Det viser FOAs opgørelse over, hvor mange FOA-job, der har en startløn over de 215.000 kroner i løn om året, som Venstre vil indføre som en ny grænse, i stedet for den nuværende grænse på 375.000 kroner.

”Det er fuldstændigt galt afmarcheret. Venstre vil kaste vores medlemmers job ind i en fuldstændig liberalisering, der kun vil øge risikoen for arbejdsløshed herhjemme,” siger forbundsformanden i FOA, Dennis Kristensen.

Venstre vil oprette en årlig kvote med særlig lempelig adgang for mennesker fra lande, der har en økonomisk, kulturel og social udvikling, der minder om vores.

Det vil betyde, at folk fra lande som Argentina, Chile, Sydkorea, USA, Japan og Barbados som udgangspunkt vil få adgang til det danske arbejdsmarked med en jobkontrakt i hånden, hvor de tjener minimum 215.000 kroner om året på almindelige vilkår.

69 procent af FOAs medlemmer i kommuner eller regioner har en grundløn, der med grundlønstillæg, ligger under den nuværende grænse på 375.000 kroner og over 215.000 kroner om året.

Det drejer sig om flere end 108.000 stillinger på FOAs område, der principielt er i spil. Men en del stillinger vil være beskyttet, fordi det kræver særlig uddannelse eller kompetence at varetage dem.

FOAs har derfor opgjort antallet af ufaglærte job og jobtyper, hvor der ikke er særlige kompetencekrav, der umiddelbart kan virke som en barriere.

Her drejer det sig om godt 27.500 stillinger – svarende til mere end hver 6. af de samlede knap 157.500 FOA-job i kommuner og regioner.

Venstres forslag arbejder med en konjunkturbestemt kvote. Men medicinen bliver udskrevet til den forkerte patient, mener Dennis Kristensen:

”Det er at kaste vores job i grams ud over verden. Er det at stå vagt om velfærdssamfundet? I en situation, hvor der mangler arbejdskraft, kan den slags måske give mening. Men virkeligheden er jo den, at vi har omkring 130.000 arbejdsløse i Danmark.”

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Ingen taburet til det Danske Folkeparti

Først var statsfilisteren ude at erklære at der ikke var plads til bogstavet O i Bogstavkombinationen for den kommende borgerlige regering – igen.

Nu har den konservative formand så været ude med nogenlunde den samme smøre, som sidste gang – DFs indflydelse skal bekæmpes og begrænses.

Vi ved ganske udemærket godt at hvis VK kan undgå at dele magten med O, så gør de det. O er for dem et nødvendigt onde – noget der giver dem muligheden for at indføre de indgreb der er nødvendige for at få nedlagt det, de betragter som den socialdemokratiske velfærdsstat.

Det gode er så at O, næsten desperat, er klar til at sælge ud af hvad som helst for at opnå den indflydelse og renhedsfaktor, der kvalificerer dem til en plads i regeringen – og deres vælgere følger blindt med – for de får jo noget for det.

Men Lars&Lars – i ved ganske godt at så længe at O har den vare som i hungrer efter. Nemlig de lidt over tyve mandater, som i har behov for – for at kunne få nedlagt det, i betragter som den socialdemokratiske velfærdsstat. Så hænger i på bavianen og det ved O lige så vel som jer selv.

Dette er tilsyneladende et tilbagevendene cirkus i forbindelse med hver evige eneste valgkamp. Statsfilisteren siger at O ikke har nogen plads i en fremtidig borgerlig regering og den konservative formand bakker op og går endnu et skridt videre ved at slå sig op på at ville begrænse O’s indflydelse.

Derefter svarer O : “Det skal vi nok selv bestemme” og i sidste ende ender det med at O kommer til at stå udenfor – til gengæld for at kunne kontrollerere de fleste af regeringens handlinger.

For til syvende og sidst er de nødt til hver især at finde sig i de andre, selvom det eneste der i sidste ende binder dem sammen er hungren efter magt.

Dermed ikke sagt at VK ikke får ting igennem, da de ganske godt ved at O i realiteten aldrig kunne finde på at vælte en borgerlig regering, selvom det i sagen omkring B103 var ganske tæt på – Regeringen var rent faktisk i mindretal – da de af hensyn til et de-facto monopol gjorde sit bedste for at spænde ben for brugen frie formater i det offentlige.

Denne gang er det dog lidt anderledes – skulle man da mene. Da O har leveret mandaterne til VKs våde drøm. Tilintetgørelsen af et af de største tilbageblevne symboler på den socialdemokratiske velfærdsstat – nemlig efterlønnen og som i stor udstrækning rammer deres egne vælgere.

Men mon ikke at det efter et eventuelt successfuldt valgt atter ville være business-as-usual. Men alligevel skal vi hver gang trækkes igennem det samme tåbelige cirkus.

Del dette :
Share

Billedhuggerne

I den tid der er gået siden OVK kom til magten, for omkring et årti siden. Har man slået sig op på lov og orden, tough-on-crime, nultolerance over for lovovertrædelser og standardformelen har været strengere straffe, hver eneste gang. Især sådan noget som opretholdelse af ophavsrettigheder har været en mærkesag og jagten på pirater er blevet intensiveret.

Derfor er det med stor morskab at kunne se regeringspartiet Venstre lige præcis falde over deres egne ben, ved at benytte fotos til deres stort anlagte negative anti-SSF valgkampagne, som de simpelthen har tyvstjålet. En lille sag der blussede op da fotografen trak en advokat og krævede kampagnen stoppet.

Det er en ret pinlig situation, der ikke er blevet bedre af at de fotos som de brugte som erstatning også viste sig at have rettighedsproblemer, da fotografen af disse ligeledes trak en advokat og krævede kampagnen stoppet. De er så nu blevet erstattet af træ-siluetter.

Hele denne sag er således gået fra en pinlig fejl til et problem, da Venstres håndtering af hele denne sag viser en skødesløshed og ligegyldighed overfor ophavsrettigheder – noget der ellers har været en mærkesag for dem – men de føler sig åbenbart hævet over loven.

Derved kan man spekulere lidt over hvilke andre love denne “Tough-on-crime” regering ser stort på. Lagt sammen med en meget negativ kampagne, der kammer over i sådan en grad at det ligner satire – kan det ende som et troværdighedsproblem i forhold til vælgerne.

Del dette :
Share

Længere bindingsperioder

Nu skal den 10 år gamle telelov have en tur i vaskemaskinen ifølge Venstre. Blandt andet vil man tillade mobilselskaberne at binde abonnenterne i 12 måneder, det vil sige den dobbelte periode af idag.

Det vil blandt andet blokere for at nye aktører på markedet kan tiltrække kunder. Ligeledes vil det sandsynligvis have en negativ indflydelse på konkurrencen om pris og kvalitet – det vil ikke gavne forbrugerne men derimod de eksisterende mobilselskaber, der kører med disse såkaldte tilbud (I bedste fald kan det beskrives som at købe telefoner på afdrag).

De konservative er jo altid klar til at støtte forslag der svækker forbrugernes rettigheder (Noget som blandt andet Brian Arthur Mikkelsen var garant for i hans dage som kulturminister) og beskytter eksisterende store erhvervsvirksomheder. Danske parti skal jo så bare bestikkes med foreslag om yderligere stramninger i udlændingeloven og/eller straffeloven så er flertallet hjemme.

Del dette :
Share