Tag-arkiv: Ulighed

FOA sætter fokus på uligheden

Fredag markerer FOA den stigende ulighed i det danske samfund.

Inden jul skal politikerne tage stilling til, om pensionsalderen skal stige en gang til. Det vil især gå ud over mennesker med de laveste indkomster og korteste uddannelser, der frarøves deres gode senior-år.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Mange plus-ord – ingen plus-handlinger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ramte mange med sin plus-ord om ret, rimelighed og velfærd i åbningstalen. Men problemet er, at han rammer forbi skiven med sine politiske løfter i talen. Åbningstalen var desværre mest af alt retorik og tomgang, mener FOA.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Finanslov giver ingen varig velfærd

Det bliver de svageste i vores samfund, der kommer til at betale for regeringens finanslov. Det mener FOAs formand, Dennis Kristensen, der frygter, at finansloven vil øge uligheden i samfundet.

Regeringen vil afsætte midler til at lave en national handlingsplan for demens, sikre handlingsplan for ældre medicinske patienter og prioritere en bedre pleje og behandling af de svageste ældre. Alt sammen gode tiltag, der er behov for, mener FOA. Problemer er blot, at både demenshandlingsplanen og den bedre pleje af de svageste ældre skal finansieres via satspuljen.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: DIs reformplaner skaber kun mere ulighed

DI har en 2025-plan for Danmark med lavere skat til de rigeste og højere pensionsalder. Det går hårdest ud over de fattigste. Det er den helt gale vej at gå, mener FOA.

DI præsenterer i dag en 2025-plan, der ifølge DI vil skabe tusinder af jobs og masser af milliarder til samfundet. Det er dog de sædvanlige fugle på taget i form af modelberegnede ”fantasi-liarder”, men planens konkrete forslag behøver man ikke økonomernes model-regnemaskiner for at forudse konsekvenserne af. De vil øge uligheden i Danmark.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Sygedagpengereformens ulighed må stoppes

Søren Hedegaard flyttede 20 km fra Thisted til Struer. Det blev han ikke rask af, men Struer kommune fjernede alligevel hans sygedagpenge. Uligheden som følger af sygedagpengereformen fra 2014 må stoppes nu, mener FOA.

Fagbladet FOA kan i dag fortælle om den vestjyske Sosu-hjælper Søren Hedegaard. Han flyttede 1. juni fra Thisted til Struer kommune for at komme tættere på sin mor og omgangskreds.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA lancerer omfattende ulighedsudspil

Bekæmpelsen af ulighed bør være helt i toppen på politikernes to-do liste de kommende år. Det mener FOA, der i dag offentliggør et udspil med over 50 konkrete forslag til at bekæmpe uligheden i Danmark.

Fattige børn, der mistrives i dagtilbuddet eller i skolen. Ensomme ældre, der får mindre hjælp og støtte end direktøren med det gode netværk. Nedslidte, der ikke kan få førtidspension. Arbejdsløse, der ender uden forsørgelse, når dagpengene løber ud.
Læs resten

Del dette :
Share

Uligheden vokser – De varme hænder sakker bagud

I 1985 havde overklassen 2½ gange så meget til rådighed som et FOA-medlem. I 2012 var forskellen fordoblet. Vi er ved at rive samfundet fra hinanden siger FOAs forbundsformand Dennis Kristensen.

Arbejder man som social- og sundhedshjælper, pædagogmedhjælper, pedel eller i en af de andre faggrupper, der er organiseret i FOA, ligger man i den tunge ende af uligheden i Danmark – og det er kun blevet værre over de seneste 30 år.

Et medlem af den danske overklasse havde i 2012 i gennemsnit næsten fem gange så mange penge mellem hænderne som det typiske FOA-medlem. Overklassedanskeren havde en disponibel personlig indkomst på 1.065.000 kr. i gennemsnit, FOA-medlemmet havde kun 219.000 kr. til rådighed.

I 1985 så det ganske anderledes ud. Et FOA-medlem havde dengang i gennemsnit 146.000 kr. til rådighed, mens et medlem af overklassen fik 396.000 kr. ind på kontoen. Overklassedanskeren er altså gået fra at have 2 en halv gange så meget til rådighed som et FOA-medlem i 1985 til godt fem gange så meget i 2012.

Det viser en analyse som AE-rådet har lavet for FOA.

”Tallene fortæller os, at vi er i fuld gang med at rive samfundet fra hinanden, og i længden kan vores velfærdssamfund ikke holde til den udvikling. Man skal være varsom med at male fanden på væggen, men udviklingen ligner unægtelig det, vi allerede har set i Storbritannien og USA, og jeg tror ikke mange danskere er interesseret i at bo i den slags ekstremt ulige samfund.” udtaler Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

I dag går FOA-medlemmer og FOAs valgte på gaden over hele landet for at markere ulighedsdagen. FOA er at finde på togstationer, på torvet eller i andre knudepunkter i 34 byer og fortæller om den stigende ulighed, særligt med fokus på de forringede dagpengeregler, der rammer hårdt blandt arbejdsløse danskere.

”Vi går på gaden for at få virkeligheden tilbage på banen i debatten om ulighed. Virkeligheden har det nemlig med at fordufte, når politikerne begynder at skændes om tal og procenter. Vi tror ikke, at den udvikling, der er i gang, er den udvikling danskerne ønsker,” siger Dennis Kristensen.

”FOA har en dobbelt grund til at gøre opmærksom på og bekæmpe den voksende ulighed i Danmark. Dels organiserer vi en del af de arbejdende danskere, der er efterladt i bunden af indkomsterne, dels arbejder mange af vores medlemmer med de danskere, der har størst behov for en velfungerende velfærd. Det er vores medlemmer, der har den praktiske viden om velfærd,” slutter han.

Vedhæftede filer:
FOA – klassesamfund AE Raadet.pdf

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

FOA: Godt at sundhedsudspil sætter fokus på ulighed

Kortuddannede og uuddannede er hårdere ramt af kroniske sygdomme end højtuddannede. Derfor er det glædeligt, at regeringens sundhedsudspil tager fat på problemet med ulighed i sundhed, mener FOA.

Højt uddannede mænd lever i gennemsnit 10 år længere end mænd med kort eller ingen uddannelse. For kvinder er der tale om 6 år. Uligheden i sundheden er derfor det eneste rigtige sted at starte, hvis vi vil forbedre sundhedstilstanden i Danmark mener FOA.

”Jeg synes, at det er glædeligt, at regeringen med sundhedsudspillet tager fat på problemet med ulighed i sundhed og prioriterer folkesygdomme som kræft, og kroniske sygdomme som KOL og diabetes, som især rammer de danskere, der har den korteste uddannelse. Kræfterne skal sættes ind her, hvis alle danskere skal stilles lige i forhold til sundhed,” siger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og sundhedssektor.

Hun mener, at der skal gøres noget ekstra for de grupper, der har de dårligste helbredsmæssige udsigter og de færreste leveår, hvis alle skal have lige adgang til sundhed.

”Men hvis en tidlig opsporing af folkesygdomme blandt kortuddannede og ikke-uddannede skal være en succes, skal det ske ved besøg af sundhedspersonale på arbejdspladserne. De kortest uddannede er jo ikke dem, der fylder venteværelserne hos lægen. Her kunne en styrkelse af arbejdsmedicinske klinikker være vejen til at få fat i de kortuddannede og ufaglærte,” siger Karen Stæhr.
FOA finder det positivt, at regeringen også retter projektørlyset mod et af de oftest oversete områder i sygehusvæsenet; nemlig rengøring og hygiejne.

”Rengøring og hygiejnen er afgørende for patienternes behandling, for at modvirke smitte og for at nedbringe antallet af genindlæggelser. Der er brug for at højne kvaliteten på disse områder, som i årevis har været gennem den ene sparerunde efter den anden,” siger Karen Stæhr.

Hun finder det til gengæld ærgerligt, at regeringen ikke tager fat på de overbelægningsproblemer på sygehusene, som er med til at øge risikoen for ringere kvalitet af behandlingen.

”Og så ærgrer det mig, at regering kun kan få øje på læger og sygeplejersker. Autoriserede social- og sundhedsassistenter og andre faggrupper spiller en væsentlig rolle for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Det har man indset på akutmodtagelsen på Sydvestjysk sygehus i Esbjerg. Jeg håber derfor, at ministeren vil tage imod en invitation til at besøge denne afdeling sammen med mig,” siger Karen Stæhr.

Kontaktinformation:
Karen Stæhr, Sektorformand, FOA

Del dette :
Share