Tag-arkiv: Udlicitering

FOA: Konkursbølge kan undgås

Konkursbølgen i plejesektoren kan undgås, hvis der indføres håndfaste krav til virksomhedernes økonomiske polstring, før de får tilladelse til at udøve pleje og omsorg over for ældre. Det mener FOA.

Lige op til weekenden gik firmaet Tryghedsplejen konkurs. Og i sidste uge var det det store nordsjællandske firma Bonderosen, der krakkede. Alle økonomiske alarmklokker har ringet i månedsvis i selskaberne, men der eksisterer ingen krav om et økonomisk fundament for virksomhederne, så der er sikkerhed for blandt andet løn, pension, skat og moms.
Læs resten

Del dette :
Share

DI bruger skønmaleri til at rådgive kommuner

Der er ingen signifikant sammenhæng mellem udgifter og udliciteringsgrad. Det viser en statistisk analyse, der ser på samtlige 98 kommuner – ikke bare de positive eksempler, som interesseorganisationen DI promoverer.

Interesseorganisationen DI tegner et falsk billede af potentialet ved konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Det er useriøst, lyder kritikken fra både FOA, 3F og HK/Kommunal.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA anbefaler midlertidigt stop for udlicitering af ældrepleje

Vi kan ikke leve med, at konkurserne vedbliver med at regne ned over ældreområdet, mener FOA. Dennis Kristensen ønsker midlertidigt stop for udlicitering, indtil konkurserne er belyst.

Siden det i 2013 blev lovligt for private udbydere af ældrepleje at konkurrere på pris, har 40 af landets 98 kommuner oplevet, at private leverandører af ældrepleje er gået konkurs. Det viser en ny opgørelse fra DR, der følger i kølvandet på et forår, hvor konkurserne har regnet ned over ældreplejen.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Discount-udbud i ældreplejen rammer ældre og ansatte

Et skræk-eksempel på mislykket udlicitering i Kolding Kommune medførte dårlig omsorg for de ældre. Mange ansatte mistede jobbet i tre konkurser, der fulgte kort efter og kostede Kolding Kommune millioner af kroner.

Der er behov for politisk handling, så ældre borgere ikke bliver ofre for discount-udlicitering, fordi spare-glade kommuner lægger omsorgen for deres ældre i hænderne på de private firmaer, der lover absolut laveste priser.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: TV2-afsløringer stiller spørgsmål ved udlicitering

Udlicitering sker på fejlagtigt grundlag, afslører TV2-program. Kommuner gambler med velfærden, når de accepterer dumpingtilbud, advarer Dennis Kristensen, FOA.

Her til aften afslørede TV2-programmet ’Velfærd til salg – pleje under pres’ en række groteske og uværdige forhold hos et af de private plejehjem, der er blevet fremhævet som et fyrtårn inden for privat ældrepleje.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Rystende stor usikkerhed om udlicitering

Ny rapport sår kraftig tvivl om de positive effekter ved at udlicitere og konkurrenceudsætte inden for det offentlige.

Når du skal købe bil, kigger du på to ting: Pris og kvalitet. Høj kvalitet for få penge betyder, at du har gjort et godt køb.

Det offentlige bruger hvert år knap 100 milliarder kroner på serviceydelser, der løses af det private. Men ny forskning viser, at vi ikke kender den samfundsøkonomiske virkning og konsekvens.

”Det er stærkt bekymrende. Vi ser en stigende brug af udlicitering i kommuner og regioner, men der er reelt ingen dokumentation for, at der virker. Samtidig viser forskningen, at det forringer medarbejdernes forhold,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Forskerne har gennemgået 25 særligt udvalgte danske og udenlandske undersøgelser, der er lavet i de seneste fire år, og som er af en tilstrækkelig høj metodisk kvalitet til, at man kan udlede noget fra dem.

En lille overvægt at de danske undersøgelser viser en besparelse for det offentlige, når opgaver konkurrenceudsættes. Men effekterne er meget spredte og svinger fra en 40 procents besparelse til en 68 procents fordyrelse samt alt imellem.

Om kvaliteten fastslår forskerne, at lige så mange undersøgelser viser en forværring, som det modsatte. Og når vi ikke kender kvaliteten, at det, vi betaler for, er det meget svært at vurdere den samfundsøkonomiske gevinst.

Til gengæld er der temmelig god dokumentation for, at medarbejdernes forhold forringes, når offentlige opgaver konkurrenceudsættes. Det presser løn og arbejdstid og fører til faldende jobtilfredshed, motivation og trivsel blandt medarbejderne.

”I FOA ser vi de negative effekter, når spare-øvelser maskeres som privatisering. Det her bør være en opvågnings-opkald for alle de embedsmænd og politikere, der har haft en nærmest blind tiltro til, at konkurrenceudsættelse altid gavner samfundet,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Kommuner forærer opgaverne til private

6 ud af 10 kommuner siger, at de vil byde på egne opgaver i et kontrolbud. Men i realiteten er det kun få kommuner, der gør det. Kommunerne risikerer at forære opgaverne væk til private, mener FOA og 3Fs offentlige gruppe.

6 ud af 10 kommuner har skrevet i deres udbudspolitik, at de vil lave kontrolbud, når de udbyder opgaver – det vil sige selv byde på egne opgaver. Det viser en gennemgang af de kommunale udbudspolitikker, som FOA har lavet. Men i realiteten er det kun 30 kommuner, der har lavet kontrolbud i løbet af de sidste to år, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Til sammenligning indgås der i Danmark kontrakt om cirka 1200 EU-udbud af tjenesteydelser om året, hvoraf hovedparten kommer fra kommunerne.

”Kommunerne holder ikke hvad de lover. De risikerer derfor at forære opgaverne til private leverandører uden først at undersøge, om de selv er konkurrencedygtige, hvis de følger den standard, der er skitseret i udbudsmaterialet,” siger FOAs formand, Dennis Kristensen.

Erfaringen viser ellers, at kommunerne ofte er konkurrencedygtige, når de selv byder på opgaverne. Næsten halvdelen af kontrolbuddene vinder nemlig opgaverne i udbudsrunderne, viser rapporten fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde.

Kun på rengøringsområdet kniber det. Og det skyldes ifølge 3Fs offentlige gruppe, at private selskaber underbyder hinanden, når de byder på rengøringsopgaver.

”Kommunerne tillader, at de private selskaber underbyder hinanden, uden at de ser realistisk på kvaliteten af de tilbud, de får ind. I alt for mange tilfælde viser det sig så bagefter, at kommunerne alligevel ikke fik det, de havde drømt om med det resultat, at kontrakten bliver ophævet og opgaverne taget tilbage til det offentlige,” siger Ellen Lykkegård, formand for 3Fs offentlige gruppe.

Både FOA og 3F mener, at der bør være en fair konkurrence ved udlicitering og konkurrenceudsættelse. De opfordrer derfor regeringen til at forpligte kommunerne til at lave kontrolbud.

”Det er ikke godt nok med fine hensigtserklæringer i de kommunale udbudspolitikker. Kommunerne skal forpligtes på at følge dem,” siger Dennis Kristensen.

FOA og 3F vil nu kigge nærmere på, hvorfor der er så få kommuner, som lever op til deres egen politik for udbud og konkurrenceudsættelse.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA
Ellen Lykkegård, Formand for 3Fs offentlige gruppe

Del dette :
Share

Spare-iver og udlicitering giver dårligere rengøring på folkeskolerne

Det går ud over både kvaliteten og medarbejderne, når man sparer på rengøringen og udliciterer opgaverne. Ny undersøgelse, viser dårligere kvalitet efter udlicitering.

Når rengøringen udliciteres falder kvaliteten og utilfredsheden stiger. Det billede tegner sig i en ny undersøgelse blandt 317 tekniske servicemedarbejdere- og ledere på danske folkeskoler, som FOA og 3F har foretaget.

Samtidig siger 80 procent af de adspurgte, at der er blevet sparet på rengøringen inden for de sidste fem år. Det rammer både kvaliteten og medarbejderne, når man sparer på rengøringen og udliciterer, advarer FOA og 3F.

”Det er en meget trist udvikling. Kommunerne sparer ved at udlicitere rengøringsopgaven til private firmaer. Argumentet er, at man kan få det samme bare billigere. Men sådan fungerer virkeligheden ikke. Der er benhård konkurrence i branchen, og de private firmaer halser afsted for at kunne tjene penge. Så ryger kvaliteten og arbejdsmiljøet,” siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Formanden for den offentlige gruppe i 3F er enig. Hun kalder undersøgelsen ”et rødt advarselsflag” til de lokale politikere og embedsmænd, der slår på tromme for udlicitering.

”Politikere og embedsmænd må tænke sig rigtigt godt om, før de bevæger sig ud i mere hovedløs udlicitering. Det er sjældent en god løsning for elever, brugere og personale at lade private overtage. Både når man taler økonomi og kvalitet er resultatet ofte skuffende. Idéen om, at blot man udliciterer, er al lykke gjort, kan ende med at koste dyrt,” siger Ellen K. Lykkegård.

Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem lav tilfredshed med kvaliteten og udlicitering til private firmaer. Det hænger sandsynligvis sammen med, at rengøringspersonalet i de private firmaer har mere travlt.

På skoler, hvor rengøringen er udliciteret til et privat firme, mener kun 14 procent, at kvaliteten af rengøringen er god eller meget god. Ser man på skoler, hvor et kommunalt rengøringsteam varetager opgaver, mener 28 procent, at rengøringen er god eller meget god.

Der er størst tilfredshed på skoler, hvor de kommunale rengøringsmedarbejdere er ansat på skolen. Her mener 67 procent af skolepedellerne, at kvaliteten er god eller meget god.

Antallet af klager over rengøringen afspejler samme tendens. Knap syv ud af ti servicemedarbejdere og –ledere på skoler med privat rengøring får dagligt eller ugentligt klager over rengøringen.

Steder, hvor rengøringspersonalet er ansat på skolerne, gør det sig gældende på én ud af seks skoler.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA
Ellen K. Lykkegård, Gruppeformand, Den Offentlige Gruppe, FOA

Del dette :
Share

FOA til Corydon: Konkurrence forringer velfærden

Fagforbundet FOA kritiserer, at finansminister Bjarne Corydon endnu engang taler varmt for øget konkurrence på velfærdsområdet. Private firmaer har forringet kvaliteten i velfærdsydelserne, lyder det fra FOA.

”Jeg kan simpelthen ikke forstå, at finansministeren fortsætter med at hylde konkurrence som vejen til bedre og billige velfærd. Der er så mange eksempler på, at det får den modsatte effekt, og det er borgerne, som betaler prisen i form af ringere velfærd,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

I et interview med Dansk Erhvervs specialmagasin melder finansminister Bjarne Corydon (S) klart ud, at konkurrencestaten er kommet for at blive. Og holdningen ligger helt i tråd med regeringens Produktivitetskommission, som for nylig anbefalede at udlicitere markant flere velfærdsopgaver. Formanden for FOA er dybt bekymret:

”Hvis vi kigger på rengøringsområdet, som i flere år har haft massiv konkurrence, så er der ikke skyggen af dokumentation for, at det bliver bedre, når konkurrencen øges og private firmaer tager over. Der er til gengæld masser af eksempler på, at skoler og daginstitutioner har fået ringere rengøring, fordi private firmaer har dumpet prisen for at vinde udbuddet. Derfor er jeg meget bekymret for, at ældreplejen og børnepasningen nu også risikerer at blive udliciteret,” lyder det fra Dennis Kristensen.

Han opfordrer i stedet regeringen og finansminister Bjarne Corydon til at vise tillid til offentligt ansatte.

”Det virker lidt som om, at finansministeren konsekvent ikke tror på, at offentligt ansatte kan levere et godt og effektivt stykke arbejde. Og bare vi får nogle private aktører på banen, så bliver alting løst. Intet kunne være mere forkert. Prøv at se på, hvordan eksempelvis det offentlige sundhedsvæsen har øget sin produktivitet de senere år. Det er helt ekstraordinært. Og det kunne være rart, hvis regeringen ville anerkende den indsats, og vise social-og sundhedspersonalet øget tillid,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Nye konsulentfirmaer skal hjælpe Corydon med udlicitering

Finansministeriet har netop offentliggjort, at det ikke bliver konsulentvirksomheden McKinsey, men i stedet Rambøll og Quartz+Co, der skal stå for at komme med konkrete bud på, hvilke velfærdsområder, der kan udliciteres. Fagforbundet FOA frygter, at især ældreplejen og børneområdet vil blive udsat for forringelser, hvis private firmaer tager over.

”Det her ligner jo en bunden opgave som finansministeren nu har sat konsulentfirmaerne til at udføre. Langt mere offentlig velfærd skal over på private hænder, så konkurrencestaten for alvor kan blive effektueret. Det er dybt bekymrende, for der er intet, som helst, der peger på, at private leverandører giver bedre og billigere velfærd. Men lur mig om det ikke ender med klare anbefalinger af udlicitering af velfærd,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA. Og han fortsætter:

”Forestillingen om, at private er mere effektive til stort set alting er forkert, og det efterhånden trættende, at offentligt ansatte, som leverer en kæmpe velfærdsindsats hver dag, skal nedgøres.”

Privat rengøring har givet forringelser

Formanden for FOA påpeger, at flere kommuner har massive problemer med rengøring på skoler og institutioner efter, at de har udliciteret rengøringen til private firmaer.

”Listen af kommuner, som oplever ussel rengøring fra private firmaer bliver bare længere og længere. Aarhus, Viborg, København og Struer har alle sammen oplevet markante forringelser. Og det er ikke så underligt, for de private firmaer dumper prisen, så de kan vinde udbuddet, og så kan de efterfølgende ikke levere den service, de har lovet. Det går så ud over børnene og andre brugere, som må benytte uhumske toiletter og beskidte klasseværelser,” siger Dennis Kristensen.

Rydder op

Formanden for FOA henviser også til, at private firmaer i ældreplejen er med til at skabe usikkerhed for borgere og medarbejdere.

”Der er gang i kannibalismen på markedet og meget store private firmaer æder små og mellemstore firmaer. Og vi har set en del konkurser på det seneste, og der vil komme mange flere. Og hver gang skal det offentlige rydde op, og sikrer at de ældre får den nødvendige hjælp,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Jeg frygter helt klart, at den nye analyse vil udsætte ældreplejen og børneområdet for endnu mere konkurrence, og det bliver ikke på kvalitet, men på pris.”

Det var egentlig konsulentfirmaet McKinsey, som havde vundet opgaven med at lave en udliciteringsanalyse, men i februar besluttede Finansministeriet at genudbyde opgaven, fordi tidsrammen ville blive udvidet. Ifølge Finansministeriet forventer man, at Rambøll og Quartz+Co kommer med den færdige analyse med udgangen af august 2014.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share