Tag-arkiv: Uddannelse

FOA sætter fokus på uligheden

Fredag markerer FOA den stigende ulighed i det danske samfund.

Inden jul skal politikerne tage stilling til, om pensionsalderen skal stige en gang til. Det vil især gå ud over mennesker med de laveste indkomster og korteste uddannelser, der frarøves deres gode senior-år.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Et godt forlig – og et historisk perspektiv

Vi kan omsider se frem til reallønsstigninger. Nattens forlig mellem KL og ansatte i kommunerne giver lidt mere i posen – og det baner vejen for en ny storstilet aftale om uddannelse i den offentlige sektor, mener FOA. Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Uddannelse til alle

I dag indledes overenskomstforhandlingerne for alvor med en række forhandlingsmøder. FOA møder frem med ønske om uddannelse til alle.

Der kommer gang i en lang række overenskomstforhandlinger i dag.

Dels starter de centrale offentlige forhandlinger for alvor ved et stort forhandlingsmøde mellem KL og lønmodtagerne samlet i Forhandlingsfællesskabet. Dels starter de enkelte FOA-sektorer organisations-forhandlingerne, hvor der bl.a. drøftes arbejdstid og uddannelse.

”Min forventning er, at det i løbet af de næste par måneder ender med en aftale ved det centrale bord, hvor vi alle kan se frem til en reallønsstigning,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han peger dog på, at det er ved organisationsforhandlingerne, at flere nye og spændende emner er på dagsordenen:

”Her møder FOA frem med sit ønske om en erhvervsuddannelse til alle ufaglærte medlemmer. Vi har været i dialog med KL om emnet og ved denne overenskomstforhandling vil det vise sig, om det er muligt med et historisk gennembrud, der viser en helt ny vej for basis-personalet i den offentlige sektor.

”KL har tilkendegivet, at man vil drøfte FOAs ønske, hvis det kan lade sig gøre at forenkle overenskomster og arbejdstidsregler.”Det vil vi principielt være interesseret i. Men desværre handler KL’s krav til arbejdstiden lige nu om langt mere end blot ”forenkling”.

Blandt kravene er der flere markante forringelser af løn- og arbejdsvilkår for folk, der kompenseres for at arbejde på skæve tidspunkter væk fra familien. Vi er ikke interesserede i KL´s nuværende skræk-katalog,” siger Dennis Kristensen.

KL ønsker blandt andet mulighed for 12-timers vagter. Man vil også ændre varslet for omlagt tjeneste. De ønsker et varsel på en dag, hvor det i dag er tre og fire dage. Varsler for overarbejde skal afskaffes. Og står det til KL skal aftenbetaling eksempelvis starte klokken 18.00 i stedet for 17.00.

”Det er naturligvis tunge knaster. Men perspektivet for fremtidens velfærdssamfund bør være, at uddannelse, faglighed og kompetencer er det, der skal løfte Danmark videre. Jeg håber, vi kan bryde igennem med denne tankegang,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Kommuner vælger institutioner frem for dagpleje

Når børnetallet faldet, går det værst ud over dagplejen. Det viser en nyundersøgelse fra Epinion. Kommunerne bør tilbyde uddannelse til dem, der misterderes job, mener FOA.

2015 ser ud til at blive et hårdt år for dagplejerne. Hele 61 procent af kommunerne vil reducere dagplejens andel af den samlede børnepasning i 2015. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA. Kommunerne prioriterer dermed daginstitutioner frem for dagpleje, når de skal skære i antallet af ansatte.

Formanden for FOAs pædagogiske sektor Jakob Sølvhøj har forståelse for, at kommunerne skal nedlægge pladser, når børnetallet falder. Men det ærgrer ham, at dagplejen bliver ramt så hårdt.

”Det er beklageligt, at der vil blive reduceret yderligere i dagplejen. Man kan ikke fortænke kommunerne i, at de er nødt til at nedlægge dagtilbudspladser, når børnetallet falder, men når der skæres så hårdt i dagplejen, så risikerer man mange steder helt at fjerne forældrenes mulighed for at vælge dagpleje til deres børn,” siger Jakob Sølvhøj.

Det er ikke kun dagplejen, men hele børneområdet, som rammes af besparelser.

Antallet af ansatte i dagtilbuddene stiger i 14 procent af kommunerne, men ingen steder stiger det i dagplejen. Tværtimod falder antallet af ansatte i dagplejen i 77 procent af kommunerne, mens det falder i 49 procent af kommunerne inden for dagtilbuddene.

Jakob Sølvhøj frygter, at kommunerne vil sende dagplejerne ud i ledighed, og han opfordrer derfor til uddannelse.

”Kommunerne bør lade dagplejerne gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse i stedet for at opsige dem. Det vil mindske ledigheden og opkvalificere personalet uden store økonomiske omkostninger,” siger Jakob Sølvhøj.

Epinion-undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af 70 gennemførte interviews med økonomiansvarlige i de danske Kommuner, hvis budgetter er vedtaget.

Vedhæftede filer:
Epinion_dagtilbud_okt_2014.pdf

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share