Tag-arkiv: SF

Billedhuggerne

I den tid der er gået siden OVK kom til magten, for omkring et årti siden. Har man slået sig op på lov og orden, tough-on-crime, nultolerance over for lovovertrædelser og standardformelen har været strengere straffe, hver eneste gang. Især sådan noget som opretholdelse af ophavsrettigheder har været en mærkesag og jagten på pirater er blevet intensiveret.

Derfor er det med stor morskab at kunne se regeringspartiet Venstre lige præcis falde over deres egne ben, ved at benytte fotos til deres stort anlagte negative anti-SSF valgkampagne, som de simpelthen har tyvstjålet. En lille sag der blussede op da fotografen trak en advokat og krævede kampagnen stoppet.

Det er en ret pinlig situation, der ikke er blevet bedre af at de fotos som de brugte som erstatning også viste sig at have rettighedsproblemer, da fotografen af disse ligeledes trak en advokat og krævede kampagnen stoppet. De er så nu blevet erstattet af træ-siluetter.

Hele denne sag er således gået fra en pinlig fejl til et problem, da Venstres håndtering af hele denne sag viser en skødesløshed og ligegyldighed overfor ophavsrettigheder – noget der ellers har været en mærkesag for dem – men de føler sig åbenbart hævet over loven.

Derved kan man spekulere lidt over hvilke andre love denne “Tough-on-crime” regering ser stort på. Lagt sammen med en meget negativ kampagne, der kammer over i sådan en grad at det ligner satire – kan det ende som et troværdighedsproblem i forhold til vælgerne.

Del dette :
Share

I nattens mulm og mørke

Jeg ved ikke om jeg har tænkt mig at gå i kirke i dag, der er jo altid overfyldt.

Jeg skulle måske vælge en anden end bare min lokale. I Brorsons Kirke er der for eksempel ganske pludseligt blevet plads, da den tidligere ejer af pladsen i nattens mulm og mørke er blevet hevet ud af sin seng. Har fået knaldet en overdimensioneret poselukker om håndleddet og nu er sat på en kreaturvogn med destination borgerkrig. En borgerkrig som vi i vesteuropa har leveret både tændvæske og tændstikker til og nu er vi fremm ved dette indlægs emne.

Samme dag som Iraks premierminister afviste at modtage de fleste af de tvangsudviste asylansøgere og i det hele taget nægtede at der eksisterede en hjemsendelsesaftale, beordrede regeringen politiet til at rydde Brorsons kirke. Ganske tydeligt en konsekvens af DFs selvpromovering de foregående dage.

Pludselig var Brorsons Kirke reduceret til et stykke egendom, ingen af de værdier som den danske folkekirke “Volkskirche” ellers i hundredevis af år har stået for. Det var ikke lige så makabert og voldeligt som da Knud den hellige blev slagtet på alteret fordi at han satte skatterne op – men det er alligevel en total tilsidesættelse af alle vore kristne værdier.

Jeg vil da give Peter Skaarup ret i at det er langt mere humant at have uniformerede og kampklædte betjente med en ekstrem høj og hektisk stemmeføring hive gamle, mænd kvinder og børn ud af deres senge ved nattetide. Knalde overdimensionerede poselukkede om mændenes håndled og slæbe dem ud i en bus mens kvinder og børn bliver beordet til at forlade stedet i det der for de fleste er en fremmed storby – alle på vej imod en uvis skæbne i nattens mulm og mørke – mens der udenfor kirken nærmest er en krigslignende tilstand – end stille og roligt at sætte dem på en bus i dagslys, se dette ville virkeligt vække deres traumer.

Noget andet er politiets meget hårde fremfærd imod det der kun kan betragtes som passiv modstand fra demonstranter der forsøgte at hindre aktionen – der mindede i korte glimt om de tyske politiaktioner i 70’erne hvor der blev slået i gennem for at bekæmpe alle former for demonstrationer og civil ulydighed og det ligner en bevidst strategi fra toppen.

Pia K har allerede været ude og rase imod enhver kritik af politiet, der efter hendes mening pludseligt bliver uretfærdigt kritiseret. hende og hendes parti ynder ellers selv at udøve kritik imod politiet når de ikke er istand til at holde hendes høje standard for en ja lad os være venlige og kaldet det en retstat – så endnu et hyklerpoint til DF og Pia K.

Til gengæld kan man glæde sig over den efterfølgende demonstration hvor 15-20.000 ganske almindelige danskere fra hele landet gjorde udtryk for deres utilfredshed med sagen.

Udmeldingerne fra folketingets partier er dog beskæmmende. VKs stilling er klar, da det ellers kunne true deres taburetter og DFs stilling er klar da det er deres levebrød at puste til smålighedens og kynismens ild. Det kom dog som et check at Anders Samuelsen var Saxo Alliancen pludselig meldte sig med en kritisk ryst vedrørende politiets fremfærd i forbindelse med aktionen. For første gang iden Gitte Seebergs exit har de været istand til at score et pluspoint.

Oppositionens udmeldinger derimod har ganske tæt fulgt de seneste Megafon-målinger og derfor er det kun enkeltstående medlemmer såsom vor tidligere statsminister Poul Oluf Nyrup Rasmussen der har turdet at tale med samvittighedens stemme. Udmeldingerne fra SF har yderligere været meget vage – pudsigt nok på trods af deres “klar tale” strategi.

Men sådan er det når partiets top kun har en ministertaburet og efterfølgende ministerpension for øje – det er bare ikke seriøst at alt skal baseres på taktiske overvejelser og Megafon-målinger. Så kan vi lige så godt bare have en tvungen daglige måling til alle landets borgere og så via et statistisk analyseprogram styre dagens politik i landet – det ville også være meget billigere, så er det kun nødvendigt at have en lille håndfuld udviklere og lidt driftspersonale på lønningslisten.

Kun Enhedslisten har kørt med fuld damp – det er åbenbart her man skal finde den danske politiske samvittighed.

Del dette :
Share

SF-S – Fælles integrationsudspil

SF og Socialdemokraterne har sammen fremlagt et bud på en reform af den danske integrationsindsats.

Om udspillet

Det er en reform, der lægger vægt på, at der skal være plads til alle der vil. I de seneste 8 år har regeringen pløjet sig gennem dansk politik som med en sneplov, og alle integrationsproblemer er blevet skubbet til siden og har hobet sig op.

Samtidig har der med Dansk Folkepartis mellemkomst har været så isnende koldt et klima, at det aldrig er blevet forår og intet har kunnet tø op. Problemerne har fået lov at ligge uløste hen, og er kun blevet grimmere.

At få integrationen til at lykkes er både et individuelt ansvar – og et politisk ansvar. Det ansvar har Anders Fogh Rasmussen siddet med i 7 år. Men statsministeren, der ved sin tiltrædelse lovede danskerne, at hvis bare portene til Danmark blev lukket, så skulle regeringen nok få styr på utilpassede unge, ghettoer og integrationsvanskeligheder, har svigtet. I syv år er intet sket. Tværtimod er problemerne vokset. Flere unge er blevet rodløse, flere føler sig diskrimineret, flere føler sig sat udenfor. Og vi kan frygte, at flere også bliver radikaliseret. Dette er til ubodelig skade for det danske samfund og for de titusinder af danskere med anden etnisk baggrund, som hver dag knokler og er fuldgyldige medlemmer af det danske samfund.

Med den fælles S-SF integrationsreform opnår vi at vores legale asylansøgere og deres børn slipper for at rådne op i asylcentrene. De fattigste familier slipper af med den starthjælp og det loft over kontanthjælpen, som ødelægger især børnenes chancer for at have et almindeligt liv sammen med deres lyshårede kammerater. med denne reform tages der helt anderledes fat om de socialt belastede byområder, om bandekriminalitet og radikalisering. Der gøres op med diskrimination og racisme. Det er kort sagt en integrationsreform, som vil løse de mange problemer, som regeringens sneplov har dynget op langs vejen og ladet ligge. En integrationsreform, hvor det fælles ansvar, hvor effektivitet og engagement bliver kernen, sammen med en fornuftig blanding af pligter og rettigheder.

Bedre integration vil efterhånden betyde højere beskæftigelse og lavere arbejdsløshed for indvandrere og efterkommere. Det vil betyde en økonomisk gevinst for statskassen.

På kort sigt er der udgifter på ca. 900 millioner kroner om året til integrationsudspillet. Ca. halvdelen vedrører afskaffelse af den såkaldte starthjælp, introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet samt 300-timers reglen. Resten vedrører boligsocial indsats, lektiehjælp, fritidsklippekort for fattige børnefamilier med videre.

Langt de fleste af disse forslag er kendt SF politik, der for eksempel indgik i finanslovsudspillet for 2008 og forslagene vil også indgå i SF’s finanslovsudspil for 2009, som offentliggøres i starten af september.

Det er ikke sådan, at SF bruger et ”cigarkasseprincip”, hvor hvert enkelt udgiftsforslag finansieres af et bestemt finansieringsforslag. Men det vil være naturligt, at finansiere nogle af forslagene i integrationspakken via satspuljemidlerne – for eksempel boligsocialindsats og fritidsklippekort (hvor SF tidligere har fået gennemført et forsøg i Århus kommune via satspuljen).

Udspillet

Danmark har brug for en integrationsreform. Indsatsen må starte forfra med højere mål og nye virkemidler, som giver en realistisk forhåbning om, at vi i løbet af relativt få år kan bryde med de tendenser, der peger i retning af en dyb splittelse af det danske samfund. Det vil kræve en stor indsats fra alle sider.

Alle etniske minoriteter må være parate til integration med afsæt i grundlæggende værdier om demokrati, ytringsfrihed, ligestilling og pligt til selvforsørgelse. Og alle etniske danskere må være parate til at byde nye medborgere velkommen i de fællesskaber, der holder Danmark sammen. Det gælder på arbejdspladser, i boligkvarterer, skoler og daginstitutioner.

Den største barriere for integration er måske forestillingen om, at vi kan klare os med små skridt og begrænsede virkemidler. Det er en farlig illusion. Hvis vi ikke finder en langt mere virkningsfuld vej til integration får det alvorlige konsekvenser. Indvandrere i Danmark vil varigt få dårligere livsbetingelser end den øvrige befolkning – og stadigt flere etniske danskere vil opleve negative konsekvenser af et splittet samfund.

Fra politisk hold må vi gå forrest med et gennemgribende kasseeftersyn af integrationsindsatsen. Det er – mere end nogensinde – tid til forandring efter 7 år med en regering, der har svigtet sit løfte om at løse problemerne med indvandrerbander, ghettoer og øget splittelse i den danske befolkning. Efter et regeringsskifte vil Socialdemokraterne og SF derfor sigte efter tre ambitiøse mål for en ny dansk integrationspolitik:

Mål I : Fælles Integration

Socialdemokraterne og SF ønsker et samfund, hvor alle borgere har ret og pligt til at gøre en indsats. Vi vil derfor sørge for, at unge nydanskere får en solid faglig ballast i folkeskolen og som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil aktivt bekæmpe opbygningen af etniske parallelsamfund og sociale ghettoer. Samtidig vil vi sikre, at beskæftigelsen blandt efterkommere af indvandrere kommer på niveau med resten af befolkningen.

Mål II : Effektiv Integration

Socialdemokraterne og SF ønsker et trygt samfund for alle borgere. Derfor vil vi bekæmpe enhver tendens til radikalisering og fjerne nydanskeres overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. Samtidig vil vi sikre en kontrolleret indvandringspolitik, der både tager hensyn til, at antallet af indvandrere spiller en rolle for integrationen og sikrer mulighed for import af kvalificeret arbejdskraft.

Mål III : Engageret Integration

Socialdemokraterne og SF ønsker et samfund præget af lighed – også på tværs af etniske forskelligheder. Vi vil udrydde enhver diskrimination af nydanskere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet som helhed. Vi vil samtidig sikre anstændig behandling af asylansøgere, afskaffe uretfærdige særydelser for indvandrere, og hjælpe udsatte flygtninge og indvandrere som f.eks. handlede kvinder.

Integrationsreformens 14 konkrete initiativer

Vores reformmål er ambitiøse, nødvendige og realistiske. Efter et regeringsskifte vil vi med det samme søge tilslutning til en reformindsats med 14 omfattende initiativer, der kan virkeliggøre målet om fælles, effektiv og engageret integration.

I Fælles integration

1. Ingen sociale ghettoer i Danmark

Etniske parallelsamfund er en barriere for integration i det danske samfund. Myten om den gode ghetto holder ikke, men bryder tværtimod med hele grundlaget for idéen om et stærkt fællesskab. Danmark skal være et land, hvor alle befolkningsgrupper og samfundslag lever tæt sammen. Derfor skal vi styre efter en målsætning om, at ingen boligkvarterer, skoler og børnehaver skal stå for integrationen af mere end 30% socialt udsatte indvandrere. Redskaberne er valgfrie for kommuner og boligselskaber. Men en ny regering skal finansiere en massiv boligsocial indsats, stille nødvendige muligheder til rådighed og fjerne eventuelle lovgivningsmæssige forhindringer for kommunerne. Det medfører også, at de velhavende kommuner med få nydanskere, under en ny regering skal tage større ansvar for integrationen end i dag.

2. Folkeskolen skal integrere

Den fælles folkeskole skal give alle børn et solidt fagligt og socialt fundament til at tage en ungdomsuddannelse. Skolen er derfor et centralt redskab for SF og Socialdemokraterne til at forebygge integrationsproblemer og levere ægte muligheder for at bryde den sociale arv. I folkeskolen skal der efter et regeringsskifte være obligatorisk tilbud af lektiehjælp og indføres en læsehjælpsgaranti. Efteruddannelse og opkvalificering af lærere og ledere skal sikre en stærkere indsats overfor elever med dårlige danskkundskaber. Samtidig vil vi satse langt stærkere på helhedsskoler, og sørge for at kommunerne sikrer en blandet elevsammensætning samt sikre at privatskoler påtager sig et integrationsansvar.

3. Indsats mod frafald på uddannelserne og opgradering af erhvervsskolerne

Hvis unge indvandrere for alvor skal integreres, forudsætter det en massiv opgradering af ungdomsuddannelserne og en seriøs tilgang til målet om, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldet på erhvervsskolerne skal mindskes ved at rette op på regeringens økonomiske nedskæringer med særlig fokus på mindre hold, afskaffelse af såkaldte lærerfri timer, indførelse af bedre mentorordninger, tilknytning af socialrådgivere og psykologer til uddannelsesinstitutionerne samt udbygget efteruddannelse af lærerne. Derudover vil SF og Socialdemokraterne genindføre muligheden for skolepraktik, så manglen på en praktikplads aldrig bliver en forhindring for, at unge har mulighed for at gennemføre deres uddannelse.

4. Offensiv beskæftigelsesindsats skal sikre indvandrere jobs

Beskæftigelse er en nødvendig forudsætning for ordentlig integration. Derfor skal der nedbrydes barrierer hos arbejdsgivere i forhold til at ansætte indvandrere. Den offentlige sektor skal gå forrest. Socialdemokraterne og SF vil igennem målrettede tiltag forfølge en målsætning om, at offentlige institutioner skal afspejle befolkningssammensætningen. Samtidig skal det være en forudsætning for fremtidige familiesammenføringer, at de udlændinge, der kommer til Danmark, stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet eller tager en uddannelse.

5. Nærpoliti med fokus på integration

Politiets naturlige autoritet er et konstruktivt redskab til at sikre integration og gensidig respekt mellem myndigheder og minoriteter på gadeplan. Derfor vil SF og Socialdemokraterne indføre en ny form for nærpoliti i indvandrertunge byområder, der tilføres ressourcer og socialpædagogisk uddannelse til at optræde som autoriteter, rollemodeller og vejledere for unge indvandrere på gadeplan.

II Effektiv integration

6. Kontrolleret indvandring

Danmark vil i de kommende år få behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, men samtidig spiller antallet af udlændinge en rolle for integrationen. Socialdemokraterne og SF er derfor enige om, at en kontrolleret indvandringspolitik er nødvendig. På den ene side er det nødvendigt sammen med arbejdsmarkedets parter at fjerne barrierer for kvalificerede udenlandske lønmodtagere i den eksisterende lovgivning. På den anden side videreføres de gældende regler for familiesammenføring, herunder 24-årsregel og tilknytningskravet, efter et regeringsskifte.

Aktuelt hersker der stor usikkerhed om reglernes juridiske og politiske status efter EF-domstolens afgørelser. Socialdemokraterne og SF forventer og kræver, at regeringen hurtigt redegør for reglernes status, gældende rettigheder for danske statsborgere samt en klar handleplan for regeringens tiltag i sagen. Der skal ikke herske tvivl om, at et nyt flertal altid vil leve op til Danmarks forpligtigelser i det europæiske samarbejde.

Det er en kendt sag, at SF ikke er enige i 24-årsregel og tilknytningskrav. Det er en ligeså kendt sag, at SF ikke har stillet ultimative krav i forbindelse med skabelsen af en politisk platform for et nyt flertal. Vi har derfor ikke villet lade denne uenighed spærre for en integrationsreform til gavn for Danmark.

7. Aktiv indsats mod radikalisering

Det er nødvendigt at gribe aktivt ind overfor enhver tendens til antidemokratisk radikalisering. Udgangspunktet er, at alle nydanskere må tage stilling. Flertallet skal ikke gøres til genstand for mistro på grund af et lille mindretals ekstreme holdninger og handlinger. Derfor sender vi et klart signal til begge grupper :

  • For indvandrere med vilje til integration og respekt for demokrati er der en vej ind i det danske samfund. De skal mødes respekt, fairness og effektiv vejledning i mulighederne for at tage del i dansk samfundsliv.
  • For modstandere af demokrati og ytringsfrihed er der en vej ud. Socialdemokraterne og SF vil gå forrest i kampen mod reaktionære og antidemokratiske kræfter. Derfor vil vi også sende det signal, at ingen bør blive i Danmark alene af økonomiske årsager. Det sikres med en udvidelse af den gældende repatrieringsordning, som udvides til danske statsborgere og gøres mere attraktiv ved at beløbet hæves.

8. Kontant kriminalitetsforebyggelse

Kommunerne skal fremover i højere grad sikre, at familier sender deres børn i daginstitution. Der er også brug for langt tidligere at gribe ind i indvandrerfamilier, hvor den manglende integration er til skade for barnets tarv og mulighed for at være en del af det danske samfund. Berøringsangsten skal væk, og kommunerne skal tidligere skride til tvangsfjernelser, når frivillige tiltag ikke virker. Samtidig skal indsatsen overfor et barn gå gennem hele familien ved brug af familierådgivning.

Dertil skal resocialiseringen af unge kriminelle indvandrere efter fængselsafsoning opgraderes – i form af et velfungerende efterværn med opsyn, mentorordninger og jobindsats.

9. Akutindsats bandekriminalitet

Vold, kriminalitet og ballade med udspring i indvandrermiljøer skal bremses. Unge ballademagere skal mandsopdækkes og have hjælp til at komme på ret køl. Der skal udvikles smarte sanktioner rettet mod unge ballademagere uanset etnicitet. Sanktioner skal kunne gives gennem SSP-samarbejdet – også til unge under den kriminelle lavalder – eksempelvis i form foranstaltninger, der minder om samfundstjeneste. Samtidig skal SSP-samarbejdet udvides bl.a. med et landsdækkende SSP-sekretariat og gøres mere forpligtende gennem en egentlig SSP-lov.

III Engageret integration

10. Starthjælp og kontanthjælpsloft afskaffes

Reglerne for sociale ydelser skal være let gennemskuelige for borgerne, og kriterierne for at modtage dem skal være retfærdige. Socialdemokraterne og SF vil gennemføre et opgør med ulighed og diskrimination i tildelingen af sociale ydelser. Derfor vil vi afskaffe ydelser som starthjælp og kontanthjælpsloft. Det sikrer en anstændig og fair behandling af nydanskere, men gør også op med fattigdomsvæksten i familier med indvandrerbaggrund og modvirker udviklingen af en ny underklasse.

11. Omfattende tiltag mod diskrimination

Diskrimination og social udstødning af nydanskere er uacceptabelt og en selvstændig barriere for integration. Derfor vil vi oprette en national antidiskriminationsenhed. Enheden skal på den ene side kortlægge omfanget og typerne af diskrimination på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, på den anden side skal enheden aktivt gennemføre offentligt finansierede antidiskrimineringskampagner, koordinere tværkommunale tiltag imod diskrimination og understøtte virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen.

Samtidig er det vigtigt at støtte særligt unge nydanskere og indvandrerkvinder i deres opgør med normer og kulturelle bindinger, der resulterer i tvangsægteskaber og andre begrænsninger på den enkeltes mulighed for at udnytte danske frihedsrettigheder. Derfor vil SF og

Socialdemokraterne oprette kvindekrisecentre målrettet nydanskere og opstarte anonyme ressourcestærke rådgivningsinstitutioner, fysisk og virtuelt, der kan vejlede unge om dilemmaerne i at leve med to kulturer.

12. Menneskelige forhold for asylansøgere

Danmark har som rigt land i verden ikke kun muligheden for – men en medmenneskelig pligt til – at sikre et ordentligt og anstændigt ophold for asylansøgere. Det gælder ikke kun imens deres sag behandles, men så længe de opholder sig i Danmark. Asylcentrene skal i højere grad tilføres ressourcer, viden og beføjelser til at sikre børnene uddannelse, psykologisk bistand og en stimulerende tid i den opvækst de tilbringer i Danmark. Det samme gælder for voksne asylansøgere, der udover menneskelige forhold inde i centrene efter en 6-måneders afklaringsperiode skal have lov til at arbejde og bo i det danske samfund, indtil de enten selv rejser, kan sendes hjem eller opnår asyl.

13. Ordentlig hjælp til sexslaver og benhård indsats mod menneskesmuglere

Omfanget af handlen med kvinder og børn til sexindustrien er frygtindgydende stor, og indsatsen mod denne moderne form for slaveri skal opprioriteres kraftigt. Det er helt afgørende at sætte flere politiressourcer ind og øge muligheden for at rehabilitere og beskytte de berørte kvinder og børn. Danmark skal fremover kræve mere kontant og offensiv fælles indsats mod trafficking og menneskesmuglere i EU-samarbejdet. I Danmark skal vi gå forrest ved at tildele illegale prostituerede permanent opholdstilladelse, beskyttelse og hjælp, såfremt de bidrager til at angive deres bagmænd.

14. Foreningslivet

Integration handler i høj grad om forståelse – og forståelse skabes gennem gensidig kontakt. Mange familier med anden etnisk baggrund end dansk er ofte økonomisk dårlig stillet, når det gælder muligheden for at lade børnene gå til boksning, fodbold, osv. Det udelukker nydanske børn og unge fra ligeværdige fællesskaber og succesoplevelser i samfundet. Derfor vil SF og Socialdemokraterne sætte aktivt ind for, at indvandrere og deres efterkommere er ligeså tilstedeværende i det frivillige foreningsliv som resten af befolkningen. Børn fra hjem med stram økonomi skal have et klippekort, der giver dem muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Samtidig skal kommunerne formidle fritidsjobs målrettet belastede unge med indvandrerbaggrund og tilknytte en kontaktperson i jobbets start, så samarbejdet mellem den unge og virksomheden optimeres.

Alt for længe har dansk integrations- og udlændingepolitik været gidsel i partipolitiske slagsmål og polemikker. Løsningerne er udeblevet og resultatet er skræmmende. Tendenser til religiøs radikalisering, ghettoisering, social marginalisering og vækst i kriminaliteten blandt unge indvandrere fordømmes eller bortforklares. Alle Folketingets partier bærer et ansvar for den udvikling. Men efter 25 år med debat om problemernes årsag og omfang er tiden inde til et markant kursskifte. Socialdemokraterne og SF foreslår løsninger, der står mål med problemernes omfang, og som vil vende udviklingen i retning af et samfund, hvor forskellighed ikke står i vejen for fællesskab. Efter et regeringsskifte vil Socialdemokraterne og SF sørge for, at alle regler og bestemmelser i udlændinge- og integrationslovgivningen analyseres og vurderes, således konsekvenser og virkninger altid er belyst. Vi vil have ægte løsninger for indvandrere og deres efterkommere, for danskerne og for samfundet som helhed. Vores fælles vision er en integration med plads til alle, der vil: Fælles, effektiv og engageret.

(Kilde SF.dk)

Integration på langt sigt

Det fælles integrationsudspil har fået en hård modtagelse af det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det er dog ganske naturligt, da en stærk alliance imellem de store oppositionspartier, vil være en trussel imod de to førnævnte partier. De radikale er yderligere blevet isoleret og for det danske parti vil enhver pillen ved integrationsområdet kunne betyde at de potentielt vil kunne miste nogle af de vælgere, der ellers er sivet over til dem fra Socialdemokraterne.

Folk som for eksempel DF’s Peter Skaarup, der på bagsiden af dagbladet Information her i fredags, har betegnet udspillet som dyrt. Det er da absolut også på kort sigt, dyrere at gøre noget ved problemerne, end bare at lade stå til – hvilket lige præcis er hvad der foregår. Kommunerne der ganske grundigt er blevet smittet af VOK-regimets kassetænkning, har også en del af skylden – da det ofte er her at de rigtigt gode initiativer spares væk, netop som kan begyndte at høste resultatet af disse. Itedet for at tage fat om problemerne lovgives der med pisken, i et forsøg på at undertvinge de strømninger der kommer i det danske samfund.

På langt sigt vil det kunne betale sig væsenligt, da der ganske langsomt er ved at komme mudder i maskineriet. Det er ikke bare en uanstændig behandling af mennesker, som vi har lukket ind i vores land. Samfundets fortsatte udvikling vil hæmmes, ved at det splittes og værdifulde ressourcer (og her menes ikke Hr Møllers Nordsø-olie) vil gå tabt. Derfor er en effektiv integrationspolitik en af hjørnestenene i fremtidens samfund.

Del dette :
Share