Tag-arkiv: retstat

Als die Nazis die Kommunisten holten

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Pastor Martin Niemöller (1892–1984)

Del dette :
Share

Rødt kort til retstat

En af de grundsten som vores lille retssamfund er bygget på er at man er uskyldig indtil andet er bevist, kort sagt indtil man er dømt i en retsal.

Det er dog et princip der bliver sat fuldstændigt over styr af det siddende VK-regime. For at få lov til at køre besparelsernes grønthøster hen over det offentlige endnu engang. Det gør det ydereligere betænkeligt at lederen af det ene regeringsparti er klar til at gå endnu længere, ganske tydeligt i jagten på vælgermammon.

En af betingelserne for at det danske parti vil levere deres mandater til for eksempel yderligere besparelser på ungdomsuddannelserne er yderligere stramninger på ulændingeområdet.

Stramninger i forbindelse med familiesammenføringer, da der tilsyneladende er en hel verden hvis eneste formål her i livet er at snyde sig til ophold i Dannevang. Dernæst og ikke mindst skal ulændinge, der er på såkaldt tålt ophold, mærke at det ikke er med satens gode vilje at de er her i landet. Deres ophold skal være så utåleligt som muligt, med det langsigtede mål at de ikke skal være her i landet.

mere specifikt så skal den tilbageblevne terrormistænkte i Kurt Vestergård-sagen sættes bag hegn og lås. På trods af at han ikke er blevet dømt for noget som helst og dermed efter et af grundprincipperne i det danske retsystem stadig er at betragte som uskyldig. Havde det været en sag om almindelig vold, for eksempel en stor bølle der gentagene gange havde tævet naboen eller kløvet dennes hovedskald med en økse havde det ikke været noget problem at sende voldsmanden tilbage i samme opgange, indtil sagen kom for retten 2-3 år senere. Men her kan der spindes masser af vælgerguld – og så er det ikke noget problem at tilsidesætte et af retstatens grundprincipper.

Del dette :
Share

Danmark er en retstat

Det har taget måneder, men endelig har vi højesterets ord for at Danmark er en retstat – og går dermed direkte imod den fremherskende politiske holdning i landets folketing.

Dette sker i forbindelse medsagen imod de to tunesere, der tidligere på året, uden rettergang, blev administrativt udvist for mistanke om planlægning af drab på tegneren Kurt Westergaard. Jeg skriver med fuldt overlæg mistanke, da PET Ifølge Udlændingelovens paragraf 45 b kan indstille til justitsministeren at udvise udenlandske statsborgere for landsskadelig virksomhed, uden rettergang og uden at PET har pligt til at fremlægge de beviser der ligger til grund for anmodningen.

“Højesteret er kommet til det resultat, at byrettens og landsrettens prøvelse af frihedsberøvelsen af de to ikke har levet op til de krav, der må stilles til den domstolskontrol, der skal foretages”. En domstol kan ikke sige god for det uden en vis bevisførelse, som både dommere og den frihedsberøvede kan kommentere, som det er normalt i en retssag. Sker det ikke, overtræder man både grundloven og menneskerettighedskonventionen.Samtidigt kaster højesteret bolden tilbage til Københavns byret, hvor sagen nu skal gå om.

Det er ikke uden en vis stolthed at man nu kan konstatere at på trods af politiske lovmæssige manipulationer, virker vort retsystem. Men det sker også kun fordi at disse populistiske politiske manipulationer er så klodset udført at det danske riges grundlov kommer til at stå i vejen og det er ikke første gang at dette er sket i løbet af de sidste par år.

Del dette :
Share