Tag-arkiv: Reform

FOA: DIs reformplaner skaber kun mere ulighed

DI har en 2025-plan for Danmark med lavere skat til de rigeste og højere pensionsalder. Det går hårdest ud over de fattigste. Det er den helt gale vej at gå, mener FOA.

DI præsenterer i dag en 2025-plan, der ifølge DI vil skabe tusinder af jobs og masser af milliarder til samfundet. Det er dog de sædvanlige fugle på taget i form af modelberegnede ”fantasi-liarder”, men planens konkrete forslag behøver man ikke økonomernes model-regnemaskiner for at forudse konsekvenserne af. De vil øge uligheden i Danmark.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Kontanthjælpen er udhulet – gør ikke det samme med dagpengene

Ny rapport fra Rockwool Fonden viser, at kontanthjælpen støt er blevet mindre værd gennem de sidste 25 år, og at det er blevet sværere at komme ud af systemet. FOA advarer mod også at udhule dagpengesystemet.

I 1988 fik en enlig på kontanthjælp 38 % af gennemsnitslønnen udbetalt, i 2012 var det faldet til lige under en tredjedel. Det viser en ny stor undersøgelse fra Rockwool Fonden. Samtidig bliver flere og flere hængende på kontanthjælpen, når de først er endt på ydelsen, og der er også over årene blevet flere fattige blandt modtagerne af kontanthjælp.
Læs resten

Del dette :
Share

Skolereformen udhuler SFO’erne

Åbningstiden i SFO’erne er faldet med 40 procent, men en plads koster kun 12 procent mindre. FOA foreslår et lovfastlagt loft over, hvor meget forældre må betale for en SFO-plads.

Den nye skolereform medfører, at forældre skal betale en større andel af kommunernes udgifter til SFO’er. Mens åbningstiderne er faldet med hele 40 procent som følge af skolereformen, er prisen for en SFO-plads kun faldet med 12 procent. Det viser nye beregninger, som Bureau 2000 har foretaget for FOA.

”Jeg frygter, at mange vil fravælge fritidsordningen i det kommende skoleår, fordi prisen er blevet for høj. Og det vil være trist for de børn, der ikke længere får muligheden for at være sammen med deres kammerater og deltage i de pædagogiske aktiviteter, som SFO’en tilbyder,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Som lovgivningen er i dag er SFO’en som det eneste pasningstilbud ikke underlagt et loft for, hvor høj en andel af driftsudgifterne, forældre må betale. Og det bør ændres, mener FOA og foreslår et loft på 30 procent af driftsudgifterne ligesom i fritidshjemmene.

”Der er loft for, hvor stor en del af driftsudgifterne forældre må betale i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Det skal der naturligvis også være i SFO’er. Som det er nu, kan kommunerne jo sætte taksterne, som de selv vil,” siger Jakob Sølvhøj.

Han frygter samtidig, at de høje SFO-priser kan få flere forældre til at fravælge folkeskolen og den kommunale skolefritidsordning til fordel for private tilbud.

”Er man i forvejen utilfreds med de lange skoledage, som børnene fra i dag skal have i folkeskolen, får man endnu et argument til at skifte til en privatskole og et privat pasningstilbud, når prisen mange steder vil være lavere end det offentlige tilbud. Det vil være en skidt udvikling for folkeskolen, der i forvejen er hårdt presset,” siger Jakob Sølvhøj.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Vedhæftede filer:

Del dette :
Share

FOA: Stærkt signal om uddannelse

Regeringen sender et stærkt signal om, at der skal satses på uddannelses af de ufaglærte. Det mener FOA, der dog står uforstående over for, at det skal ske på en forringet dagpengesats.

Regeringen vil med sit beskæftigelsespolitiske udspil sikre en mere individuel tilgang til lediges muligheder, herunder to års uddannelse til ufaglærte ledige. En grundide, som FOA bakker op om.

”De ufaglærte fylder mest i ledighedskøen, og derfor giver det god mening at gøre op med bevidstløs aktivering og i stedet sikre uddannelse til netop denne gruppe fra ledighedens begyndelse,” siger Mona Striib, der er næstformand i FOA.

Hun ærgrer sig dog over forslaget om, at det skal ske på 80 procent af dagpengesatsen.

”Dagpengesystemet er jo tænkt som et forsørgelsesgrundlag til mennesker, der har mistet deres arbejde. Derfor er det dybt problematisk at skære satsen ned til 80 procent af dagpengesatsen til mennesker, der hidtil har stået bagerst i uddannelseskøen,” siger Mona Striib, der også gerne havde set, at de lediges ret til en uddannelse var blevet en del af udspillet.

FOA beklager, at udspillet bl.a. gør jobrotationsordningen ringere, end den er i dag.

”Hvis målet om at sikre, at færre falder ud af dagpengesystemet, som oprindeligt var udgangspunktet, nås, kræver det, at alle virksomme redskaber tages i brug. Derfor haster det også alvorligt med at få kigget på genoptjeningsmulighederne både i forhold til krav om timer og på hvilken måde, dagpengene kan genoptjenes,” siger Mona Striib.

FOA glæder sig over, at a-kassernes rolle er klart defineret og glæder sig til et godt samarbejde mellem a-kassen og jobcentrene.

”Vores undersøgelser viser, at FOAs medlemmer foretrækker at komme i a-kassen i stedet for i jobcenteret i starten af deres ledighed. I a-kassen oplever de, at man i højere grad kender deres faglige område, og derfor bedre kan hjælpe dem videre,” siger Mona Striib.

Kontaktinformation:
Mona Striib, Næstformand, FOA

Del dette :
Share