Tag-arkiv: Overenskomst

Tinytots får overenskomst med FOA

Fra 1. november gælder ny overenskomst for ansatte i den private virksomhed Tinytots.

Den private virksomhed Tinytots har meldt sig ind i Selvejende Private Institutioners Administrationsselskab (SPIA), der dags dato har indgået overenskomst med FOA om løn og ansættelsesforhold for de ansatte i Tinytots.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Et godt forlig – og et historisk perspektiv

Vi kan omsider se frem til reallønsstigninger. Nattens forlig mellem KL og ansatte i kommunerne giver lidt mere i posen – og det baner vejen for en ny storstilet aftale om uddannelse i den offentlige sektor, mener FOA. Læs resten

Del dette :
Share

FOA indgår overenskomst med Lev Vel

Der kommer ingen arbejdskonflikt mod plejevirksomheden Lev Vel i Nakskov.

Virksomheden har nu indgået overenskomst med FOA, og både den varslede konflikt i form af strejke og blokade fra 1. december og den omfattende sympatikonflikt fra en række LO-forbund aflyses nu.

”Det er vi glade for. Det har været et langt og til sidst hektisk forhandlingsforløb, men det er endt på den rigtige facon. Der kommer ordnede vilkår for medarbejderne. Systemet er nu sådan, at vi lægger stridighederne bag os, og kikker fremad. Den nye overenskomst fortæller også, at den danske model virker. Det er en sidegevinst, vi med glæde også tager med,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Lev Vel meldte sig ved varslingen af konflikten for godt tre uger siden ind i arbejdsgiverorganisationen Danske Service. FOA og Danske Service har endnu ikke indgået en overenskomst, men forståelsen hos begge parter er, at underskrivelsen skal komme meget snart. Lev Vel har derfor pr. 1. december tegnet en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst, som formentlig om kort tid erstattes af en ny og blivende overenskomst med Danske Service, som også vil dække medarbejderne i Lev Vel.

”Det er helt i orden set fra vores side. Hos FOA er vi først og fremmest optaget af, at arbejdsgiveromkostningerne er på samme niveau i overenskomsterne. Hvordan enkelt-elementerne skrues præcist sammen, kan man naturligvis tale om,” siger Dennis Kristensen.

Overenskomsten betyder, at medarbejderne hos Lev Vel nu sidestilles med ansatte i andre overenskomstdækkede firmaer, når det eksempelvis gælder fuld løn under sygdom, løn under barsel, overarbejdstillæg og indbetaling af pension.

”Det er et godt signal. Og vi vil gerne love vores nye samarbejdspartner i Lev Vel, at vi vil kæmpe for tilsvarende goder hos andre firmaer, der endnu ikke har tegnet overenskomst, så konkurrencen på området bliver lige og fair,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

FOA varsler blokade på Lolland og Falster

FOA har i dag varslet konflikt og blokade fra 1. december 2014 mod frit valgs firmaet Lev Vel i Nakskov. Lev Vel leverer praktisk hjælp og personlig pleje til flere hundreder ældre på Lolland og Falster.

Strejken og blokaden indebærer, at ingen medlemmer af FOA kan arbejde eller søge arbejde hos Lev Vel. Samtidig anmoder FOA efter sædvanlig arbejdsretlig praksis LO og LO´s medlemsorganisationer om iværksættelse af sympatikonflikt mod virksomheden, så virksomheden ikke kan modtage leverancer og service.

FOA har gennem lang tid forsøgt at indgå en overenskomst for social- og sundhedspersonale med virksomheden på samme måde som hos stribevis af andre frit valgs virksomheder. Men gennem en række møder har virksomheden tilkendegivet, at man principielt ikke ønsker overenskomster, fordi det gør det umuligt at drive en fleksibel virksomhed. Senest har virksomhedens advokat nu meddelt FOA, at virksomheden agter at tegne overenskomst til anden side.

”Det er et usmageligt dobbeltspil, som vi har været vidne til med virksomheden. Først siger man, at overenskomster ikke passer til virksomheden. Men nu har man fundet en, der øjensynligt er klart billigere end FOAs. Det er selvfølgelig en meget principiel sag for os,” siger formand Dennis Kristensen.

FOA beklager, at ældre I Guldborgsund og Lolland nu inddrages i striden mellem FOA og virksomheden.

“Jeg er ærgerlig over, at det er nødvendigt at skride til konflikt for at opnå samme vilkår, som er gældende hos andre private leverandører af ældrepleje og i kommunernes egen ældrepleje. Men nu må vi altså følge de fagretlige spilleregler. Det er lige efter bogen”, siger Dennis Kristensen.

Virksomheden har i forhandlingerne med FOA også anført, at ingen ansatte ønsker overenskomst med FOA.

”Vi kan se, at FOAs medlemstal ved virksomheden har været faldende i modsætning til de overenskomstdækkede frit valgs-virksomheder landet over. Og vi kan se, at det er påfaldende få FOA-medlemmer, der bliver nyansat i virksomheden. Vi har også set, at nogle ansatte har meldt sig ud af FOA efter rådgivning fra ledelsen i virksomheden. Det er naturligvis de ansattes eget og frie valg. Men det rejser også en mistanke om, at virksomheden handler i strid med den arbejdsretslige tradition, der ikke accepterer organisationsfjendtlige handlinger. Denne vinkel vil vi nu undersøge nærmere,” siger Dennis Kristensen, der pointerer at FOA fortsat har en række medlemmer beskæftiget i virksomheden.

”Det ændrer ikke ved, at vi ikke accepterer denne her form for social dumping. Det kan ikke være rigtigt, at skatteyderkroner skal bruges til at understøtte social dumping,” siger Dennis Kristensen. Han håber, at Lev Vel benytter tiden frem til konfliktens iværksættelse til at besinde sig, og vælge at følge øvrige private leverandører af ældrepleje og indgå overenskomst med FOA.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share