Tag-arkiv: Kommune

FOA: Sådan undgår vi de triste konkurser

Afvis konkursrytteri. Skærp reglerne for de private leverandører af velfærdsydelser. FOA har nye anbefalinger til at undgå konkurser.

Tusindevis af ældre og et stort antal ansatte er blevet ramt af de konkurser, der har hærget den private hjemmepleje i de senere år.

FOA har derfor udarbejdet en række anbefalinger til at skabe fair konkurrence uden konkurser.
Læs resten

Del dette :
Share

DI bruger skønmaleri til at rådgive kommuner

Der er ingen signifikant sammenhæng mellem udgifter og udliciteringsgrad. Det viser en statistisk analyse, der ser på samtlige 98 kommuner – ikke bare de positive eksempler, som interesseorganisationen DI promoverer.

Interesseorganisationen DI tegner et falsk billede af potentialet ved konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Det er useriøst, lyder kritikken fra både FOA, 3F og HK/Kommunal.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Sygedagpengereformens ulighed må stoppes

Søren Hedegaard flyttede 20 km fra Thisted til Struer. Det blev han ikke rask af, men Struer kommune fjernede alligevel hans sygedagpenge. Uligheden som følger af sygedagpengereformen fra 2014 må stoppes nu, mener FOA.

Fagbladet FOA kan i dag fortælle om den vestjyske Sosu-hjælper Søren Hedegaard. Han flyttede 1. juni fra Thisted til Struer kommune for at komme tættere på sin mor og omgangskreds.
Læs resten

Del dette :
Share

Konkursbølge må føre til opstramning

I løbet af 24 timer kom der ved dette månedsskifte tre nye private plejefirmaer med på listen over luknings- og konkursramte firmaer i den danske ældrepleje. FOA ønsker nu politisk handling. Det er tusinder af landets ældre plejekrævende borgere, der gang på gang ender som tabere i udliciterings-manegen.
Læs resten

Del dette :
Share

Kommuner har forregnet sig med skattelettelser – mangler millioner i budgetterne

Regeringen har lovet kommunerne kompensation for skattelettelser, men optimistismen i en række kommuner har været stor, da kompensationen blev indregnet i budgetterne. Der mangler mange millioner i flere kommuner, og det bekymrer FOA
Læs resten

Del dette :
Share

FOA og Hedensted Kommune indgår aftale om nye medarbejder- og lederroller

Fremtidens velfærdssamfund stiller nye krav til kommunale medarbejdere. En partnerskabsaftale mellem kommune og fagforening skal sikre det bedste grundlag for at udvikle medarbejdernes nye roller.

FOA’s forbundsformand Dennis Kristensen og Hedensted Kommunes borgmester Kirsten Terkilsen (V) danner fælles front i at nytænke medarbejder- og lederroller. Mandag den 25. august mødes parterne for at underskrive en ny partnerskabsaftale.

”Både vi og FOA erkender, at fremtidens velfærdssamfund i langt højere grad end nu kommer til at handle om samskabelse med borgeren, netværk og lokalsamfund. Det kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere, og de kommer ikke af sig selv. Vi skal have en konstruktiv proces, hvor ledere og medarbejdere arbejder for det samme mål,” siger Kirsten Terkilsen.

Aftalen hviler på en vision om en grundlæggende ændring af organisation, ledelse og arbejdstilrettelæggelse til gavn for alle.

”Det er en rigtig god aftale, der bygger på en grundlæggende tillid til medarbejderne som ansvarlige og kompetente individer. FOA’s medlemmer ønsker at bidrage. Og der er ingen tvivl om, at man kan få en endnu højere kvalitet i velfærden, når medarbejdernes faglighed og engagement i større grad kommer i spil,” siger Dennis Kristensen.

Aftalens afsæt er en tro på, at alle mennesker har noget at tilbyde, og at alle har ressourcer, der er vigtige for fællesskabet.

”Partnerskabsaftalen med FOA er tænkt som første skridt i en proces, hvor vi sammen med de faglige organisationer nytænker medarbejder- og lederroller, som understøtter samskabelse med borgerne. De øvrige faglige organisationer er orienteret om aftalen og vores ønske er, at de også kommer med i både denne og andre processer,” forklarer Kirsten Terkilsen.

FOA og Hedensted Kommune sætter forandringerne i gang med et pilotprojekt i lokalområdet Uldum. Her skal medarbejdere og ledere på tværs af institutionsgrænser og i tæt samarbejde med borgerne arbejde med samskabelse og udvikling af velfærdssamfundet.

Det betyder, at såvel plejecenter som skole og daginstitutionens ledere og medarbejdere sammen med borgere bliver ”klædt på ” til at samarbejde på nye måder. Det sker via uddannelse, hvor deltagerne i fællesskab undersøger og bliver klogere på, hvordan de nye roller kan være, og hvilke kompetencer, man hver især skal besidde.

Aftalen underskrives den 25. august kl 15:00 på Uldum Mølle i Uldum.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA
Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune

Del dette :
Share

Hver 4. kommune gør fyresedler klar

Et stort antal kommuner forventer at antallet af medarbejdere falder både i år og næste år. Situationen er dybt bekymrende, mener forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Mens der er skub i det private erhvervsliv, forventer mange kommuner at reducere antallet af medarbejdere i år og næste år. Det viser en rundspørge til 72 økonomiansvarlige i de danske kommuner, som Epinion har lavet for FOA. Læs resten

Del dette :
Share