Tag-arkiv: KL

“Omprioritering” koster 20.000 job i kommunerne

Det vil få voldsomme konsekvenser i landets kommuner, hvis regeringen får flertal for en kommuneaftale, der indfører et “omkostningsbidrag” på en procent. Ca. 20.000 kommunalt ansatte må vinke farvel til jobbet i de næste fire år, viser en ny analyse fra AE Rådet.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Et godt forlig – og et historisk perspektiv

Vi kan omsider se frem til reallønsstigninger. Nattens forlig mellem KL og ansatte i kommunerne giver lidt mere i posen – og det baner vejen for en ny storstilet aftale om uddannelse i den offentlige sektor, mener FOA. Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Uddannelse til alle

I dag indledes overenskomstforhandlingerne for alvor med en række forhandlingsmøder. FOA møder frem med ønske om uddannelse til alle.

Der kommer gang i en lang række overenskomstforhandlinger i dag.

Dels starter de centrale offentlige forhandlinger for alvor ved et stort forhandlingsmøde mellem KL og lønmodtagerne samlet i Forhandlingsfællesskabet. Dels starter de enkelte FOA-sektorer organisations-forhandlingerne, hvor der bl.a. drøftes arbejdstid og uddannelse.

”Min forventning er, at det i løbet af de næste par måneder ender med en aftale ved det centrale bord, hvor vi alle kan se frem til en reallønsstigning,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han peger dog på, at det er ved organisationsforhandlingerne, at flere nye og spændende emner er på dagsordenen:

”Her møder FOA frem med sit ønske om en erhvervsuddannelse til alle ufaglærte medlemmer. Vi har været i dialog med KL om emnet og ved denne overenskomstforhandling vil det vise sig, om det er muligt med et historisk gennembrud, der viser en helt ny vej for basis-personalet i den offentlige sektor.

”KL har tilkendegivet, at man vil drøfte FOAs ønske, hvis det kan lade sig gøre at forenkle overenskomster og arbejdstidsregler.”Det vil vi principielt være interesseret i. Men desværre handler KL’s krav til arbejdstiden lige nu om langt mere end blot ”forenkling”.

Blandt kravene er der flere markante forringelser af løn- og arbejdsvilkår for folk, der kompenseres for at arbejde på skæve tidspunkter væk fra familien. Vi er ikke interesserede i KL´s nuværende skræk-katalog,” siger Dennis Kristensen.

KL ønsker blandt andet mulighed for 12-timers vagter. Man vil også ændre varslet for omlagt tjeneste. De ønsker et varsel på en dag, hvor det i dag er tre og fire dage. Varsler for overarbejde skal afskaffes. Og står det til KL skal aftenbetaling eksempelvis starte klokken 18.00 i stedet for 17.00.

”Det er naturligvis tunge knaster. Men perspektivet for fremtidens velfærdssamfund bør være, at uddannelse, faglighed og kompetencer er det, der skal løfte Danmark videre. Jeg håber, vi kan bryde igennem med denne tankegang,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Nedslående: Ingen ferie til handicappede i hver 5. kommune

I 18 ud af landets 98 kommuner kan handicappede borgere ikke få en ledsager med på en eneste feriedag om året. Og i 17 af landets kommuner tilbydes de handicappede borgere ikke ledsagelse til fritidsaktiviteter. Meget nedslående tal, mener FOA.

De fleste vil mene, at ferie og fritidsaktiviteter er en helt naturlig del af enhver danskers liv. Sådan ser virkeligheden ikke nødvendigvis ud for borgere med fysiske og psykiske handicap, der bor på de kommunale bosteder eller er afhængig af støtte i eget hjem.

Det står igen klart, efter KL i dag har offentliggjort resultatet af en rundspørge blandt landets 98 kommuner. 18 kommuner svarer, at serviceniveauet for ledsaget ferie er nul dage om året, og 17 kommuner svarer nul dages ledsagelse til fritidsaktiviteter.

”Det er nedslående, at så mange kommuner forhindrer handicappede i at få et udadvendt og aktivt liv ved ikke at sørge for et rimeligt niveau af faglig ledsagelse til ferier og fritidsaktiviteter. Det er også helt galt, at den enkelte handicappedes muligheder og livskvalitet er helt afhængig af hvilken kommune, de bor i. Faglig ledsagelse på ferier og til fritidsaktiviteter burde være sikret som et retskrav over hele landet,” siger sektorformand Jakob Sølvhøj fra FOA.

I juni måned viste en rundspørge blandt FOA-medlemmer på landets botilbud, at tre ud af fire oplevede, at mulighederne for faglig ledsagelse af beboerne til ferier og fritidsaktiviteter var blevet ringere. Hver anden deltager i undersøgelsen mente grunden var besparelser og dårlig normering.

”Vi forsøgte at råbe politikerne op under forhandlingerne op til finansloven. Vi foreslog et retskrav på 15 timers faglig ledsagelse om måneden, der kunne samles til en årlig ferie, men desværre blev handicappede danskere spist af med et helt utilstrækkeligt satspuljeforlig, der med 39 millioner fordelt over 4 år til ledsagelses-forsøgsmidler slet slet ikke indeholder tilstrækkelige midler til at løfte opgaven,” fortsætte Jakob Sølvhøj.

KL’s undersøgelse viser også, at 36 kommuner formidler kontakt til private leverandører af ledsagelse, og 40 kommuner formidler kontakt til frivillige organisationer, der kan tilbyde ledsagelse.

“Det kunne tyde på, at man tænker mere i økonomi end i borgerens behov. Det skal altid være borgerens behov, der afgør hvilken faglig ledsagelse, borgeren har brug for,” siger Jakob Sølvhøj.

Ligeledes viser KL’s undersøgelse, at 46 kommuner tilbyder tilkøb af ledsagelse.

“Jeg håber ikke, at det er udtryk for, at næsten halvdelen af landets kommuner ikke har forstået, at der ikke er brugerbetaling på ledsagelse,” siger Jakob Sølvhøj.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share

FOA: Uspiselige bolsjer blandt KL’s ønsker

KL sætter arbejdstider til debat ligesom vilkårene for seniorer og beskyttelse af tillidsvalgte igen trækkes frem i KL’s debatoplæg forud for overenskomstforhandlingerne. FOA vil kæmpe mod forringelserne.

”Vi vil kæmpe med næb og klør mod forringelser af senior-ordningerne, mod dårligere arbejdstidsregler og for at beskytte de tillidsvalgte,” siger forbundsformand Dennis Kristensen, FOA.

I dag spillede KL ud med et oplæg til overenskomstforhandlingerne. Det beskriver de temaer, KL vil have på bordet. Der er både gode og dårlige takter i debatoplægget, mener FOA.

På den positive side er KL’s fokus på en effektiv anvendelse af ressourcer med fokus på kerneopgaven. FOA noterer sig også, at arbejdsgiverne vedstår sig, at lønudviklingen i det offentlige skal være parallel med det private.

”Jeg vil også kvittere for, at KL sætter fokus på vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg er dog uenig i, at der ikke er behov for klare regler på det område,” siger Dennis Kristensen.

På den negative side fremhæver Dennis Kristensen KL’s ønske om et opgør med arbejdstidsreglerne. Kort fortalt ønsker KL at ændre arbejdstidsreglerne, så der bliver færre, men mere ’smidige regelsæt, der bygger på tillid til lederne, og som gør det nemmere for forskellige faggrupper at arbejde side om side’.

”Det lader desværre ikke til, at arbejdsgiverne forstår, hvorfor forskellige faggrupper arbejder efter forskellige arbejdstidsregler. Vi vil beskytte medlemmernes ret til at kunne forudsige, hvornår de skal arbejde, så de kan planlægge både deres arbejdsliv og deres familieliv,” siger Dennis Kristensen.

I debatoplægget trækker arbejdsgiverne samtidig en række gamle travere frem. Det handler blandt andet om, at kommunerne igen har fokus på at ændre ordningen omkring seniordage.

Tildelingen af seniordage ligger fast i kommunerne på 60 år og 58 år. De offentlige arbejdsgivere ønsker en model, der følger efter den forhøjede efterløns- og pensionsalder.

”Logikken er barok. Ordningen er tænkt som et værn imod nedslidning. Når vi skal være længere på arbejdsmarkedet, bliver der endnu mere brug for ordninger som seniordage,” mener Dennis Kristensen.

Han kalder det ”uacceptabelt”, at KL endnu en gang lufter ønsket om at indskrænke antallet af beskyttede tillidsvalgte.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

FOA varsler sympatikonflikt til fordel for fodboldspillere

FOA har i dag afsendt varsel til KL om iværksættelse af sympatikonflikt mod Divisionsforeningen. Sympatikonflikten kan træde i kraft 5. september.

Konfliktvarslet til KL omfatter de stadioner og stadionanlæg, som de 56 superliga- og divisionsklubber anvender, og konfliktvarslet fremsendes i samarbejde med 3F, der også har medlemmer beskæftiget de pågældende steder.

FOAs konfliktvarsel gælder medlemmer, der arbejder som tekniske servicemedarbejdere og -ledere, københavnske specialarbejdere, serviceassistenter og ikke faglært rengøringspersonale.

Det er Divisionsforeningen, der er i konflikt mod fodboldspillerne i Spillerforeningen, fordi klubberne vil have mulighed for at tilbyde lavere mindstelønninger. Spillerforeningen er medlem af LO, så det er de grundlæggende konfliktregler på arbejdsmarkedet, der træder i kraft.

Når FOA sender varslet om sympatikonflikt til KL, så skyldes det, at næsten alle stadionner- og stadionanlæg, som klubberne i Divisionsforeningen anvender, ejes af de enkelte kommuner.

Konflikten vil omfatte alle arbejdsopgaver, der ”hidrører fra og er bestemt for” Divisionsforeningens medlemmer. Det kan være alt fra at kridte banen op til at rydde op og gøre rent efter tilskuerne.

”Det er usædvanligt, at FOA skal til at støtte fodboldspillere. Men det er det rigtige at gøre. Når arbejdsgivere meget groft spekulerer i at sætte mindstebetalingen ned og samtidig forlanger mere af den enkelte, så er det en klassisk sag mellem lønmodtager og arbejdsgivere. Her er vi både moralsk og via vores medlemskab af LO forpligtet til at støtte lønmodtagerne, altså fodboldspillerne,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Fodboldspilleres mindsteløn er i dag 17.700 kr. om måneden. Divisionsforeningen vil have det beløb sat helt ned til 3.400 kr. om måneden under specielle forhold. Spillerforeningen kalder forslaget for løn-dumping.Forhandlingerne mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen er stort set kørt fast i Forligsinstitutionen.

En konflikt i dansk fodbold kan bryde ud fra den 19. august, hvis ikke Forligsmanden udsætter den.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Sagsanlæg skal stoppe ulovlig praksis over for gravide elever

FOA har lagt sag an mod det faglige udvalg, de selv sidder med i. Sagen kan stoppe en række kommuners fortsatte , af gravide elever en gang for alle. Når KL blokerer, er den eneste udvej at gå rettens vej, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Kampen for de gravide elever skal vindes en gang for alle. Alt for mange får nej til forlængelse af deres uddannelsesaftale, når de er fraværende på grund af barsel.

FOA går nu rettens vej i et forsøg på at få fastslået, at loven entydigt forpligter det faglige udvalg kaldet PASS til at forlænge elevernes aftaler. I udvalget har Kommunernes Landsforening blokeret for forlængelser af elevansættelser.

”Det er fuldstændigt urimeligt. Vi har meget svært ved at forstå KL’s uvilje mod at medvirke til, at eleverne kan færdiggøre deres uddannelse. Vi har nu 21 konkrete sager, hvor der ikke er sket forlængelse på grund af KL, og hvor det er FOA’s klare opfattelse, at det er i strid med ligebehandlingsloven,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

I dag kan en elev, der på grund af barsel ikke kan færdiggøre sin uddannelse inden for uddannelseskontraktens løbetid, anmode sin kommunale arbejdsgiver om forlængelse af kontrakten.

Mange kommuner har forstået budskabet og brudt med KL’s politik, siger Dennis Kristensen. Desværre er der fortsat alt for mange kommuner, der ikke imødekommer eleverne. Når det sker, kan eleverne så anmode det faglige udvalg om forlængelse.

Det er FOA’s opfattelse, at det faglige udvalg har pligt til at træffe afgørelse om forlængelse. Men udvalget består af lige mange repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Dermed har KL effektivt kunnet blokere for forlængelser.

”Vi har taget det tunge skridt at anlægge en sag mod det faglige udvalg, som FOA selv har repræsentanter i,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”På grund af KL’s manglende vilje til at træffe afgørelser om forlængelser er FOA ufrivilligt blevet en del af en ulovlig praksis. Derfor ønsker vi en retlig afgørelse, der fastslår, at udvalget ikke kan undslå sig at forlænge en elev, der er fraværende på grund af barsel.”

FOA har rejst den principielle sag i byretten på vegne af en elev, der ikke har fået bevilliget forlængelse af PASS. KL ønskede i første omgang at få fastslået, om sagen overhovedet kunne rejses ved en domstol. Det har Byretten netop afgjort, at den kan.

FOA håber nu at få ret i den indholdsmæssige del, så der kan sættes en stopper for den ulovlige praksis. Sagen kan dermed stoppe en række kommuners fortsatte chikane af gravide elever en gang for alle.

”Det er helt utKLilstedeligt, at KL som arbejdsgiverorganisation ikke vil være med til at sikre ligestilling af elever på barsel,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share