Tag-arkiv: Forringelser

FOA om dagpenge: Tre skridt frem – og tre tilbage

Der er forbedringer, og de fortjener roser. Men der er også store tidsler i dagpengekommissionens nye rapport, og de bør fjernes hurtigst muligt. Sådan konkluderer FOA på baggrund af de nye anbefalinger fra dagpengekommissionen.

”Det er svært entydigt at glæde sig over forslagene til forbedringer, for der er igen nye forringelser – først og fremmest forslaget om at de ledige igen-igen skal betale for politikernes fadæser i 2010. Denne gang sker det med forslaget om indførelse af karensdage, der risikerer at koste den enkelte ledige over 6.600 kroner om året,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.
Læs resten

Del dette :
Share

Voodoo, når den er værst

Den sjette i denne måned, var der sæsonpremiære på Folketingets arbejdsår. Imens stod der en håndfuld demonstranter udenfor, der havde hevet en dag ud af kalenderen for blandt andet at at stille deres utilfredshed til skue med den grønthøster, der efter al sandsynlighed, bliver sendt hen over samfundets svageste. Jeg skriver med al sandsynlighed, selvom det endnu ikke er vedtaget, eller forhandlinger for alvor er gået i gang, de politiske partier imellem. Men stemningen er drejet derhen hvor man primært går op i hvorledes alle de dejlige penge nu skal fordeles.
Den økonomiske politik som landets mindretalsregering, med al tydelighed, er ved at implementere. Kan ikke beskrives som andet end – voodoo økonomi, som Bush Sr betegnede det.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Overraskende, skuffende og uforståeligt

FOAs formand kritiserer kommuneaftalen, der nu stemmes igennem med hjælp fra oppositionen.

Forbundsformanden i FOA, Dennis Kristensen, kalder det både ”overraskende, skuffende og uforståeligt”, at V-regeringens aftale med kommunerne, der reelt vil betyde nulvækst, nu stemmes igennem med hjælp fra de partier, der i valgkampen argumenterede for vækst i den offentlige sektor.
Læs resten

Del dette :
Share

“Omprioritering” koster 20.000 job i kommunerne

Det vil få voldsomme konsekvenser i landets kommuner, hvis regeringen får flertal for en kommuneaftale, der indfører et “omkostningsbidrag” på en procent. Ca. 20.000 kommunalt ansatte må vinke farvel til jobbet i de næste fire år, viser en ny analyse fra AE Rådet.
Læs resten

Del dette :
Share

Job-reformen: Fra ondt til værre

I dag vedtager Folketinget med stor sandsynlighed den nye job-reform. FOA frygter, at de arbejdsløse vil gå fra ondt til værre med reformen, der lægger op til et historisk brud med lediges rettigheder.

”Det er en historisk chance, der forspildes med den nye reform. Omkring 50.000 ledige har måttet se sig smidt ud af dagpengesystemet, og nu vil en række af elementerne i reformen sætte nyt pres på de ledige,” siger næstformand i FOA Mona Striib.

Hun peger på, at den nye reform forringer job-rotationen dramatisk.

”Reformen ødelægger jobrotations-redskabet. Vi har med rotations-ordningen haft en lille succes de sidste fem år, hvor 5000 har fået en erhvervsuddannelse, mens andre 5000 kom i job. Nu afskæres muligheden fra at gå fra ufaglært til faglært, og perspektivet med at få kvalificerede ledige i arbejde. Jobrotation bliver fremover alene for AMU-kurser, og det vil maltraktere dette redskab,” mener Mona Striib.

”Den nye reform lægger også op til et historisk brud med lediges rettigheder, når de skal aktiveres. Der er åbenbart ikke længere ret og pligt for ledige i aktivering, kun pligt. Folketinget bryder med et historisk princip, når det offentlige fra 2015 fastsætter timesatsen under aktivering. Indtil i dag har det ellers været reglen, at aktivering følger gældende overenskomst,” påpeger Mona Striib.

Reformen giver kommunerne langt større spillerum. Det er godt nok, hvis kommunerne er dygtige til opgaven, men erfaringen viser også, at kommunernes indsats for ledige er af stærkt varierende kvalitet.

”FOA mener, retssikkerheden for ledige sættes på spil med manøvren. Helt nye dataoplysninger skal nu være til rådighed for kommuner og private aktører, f.eks. oplysninger fra praktiserende læger. Fordi man mister sit arbejde er man ikke pr. definition et socialt eller medicinsk tilfælde. Det er tale om en mistænkeliggørelse af ledige, som overhovedet ikke hører hjemme i dag,” siger Mona Striib.

Kontaktinformation:
Mona Striib, Næstformand, FOA

Del dette :
Share

FOA: Uspiselige bolsjer blandt KL’s ønsker

KL sætter arbejdstider til debat ligesom vilkårene for seniorer og beskyttelse af tillidsvalgte igen trækkes frem i KL’s debatoplæg forud for overenskomstforhandlingerne. FOA vil kæmpe mod forringelserne.

”Vi vil kæmpe med næb og klør mod forringelser af senior-ordningerne, mod dårligere arbejdstidsregler og for at beskytte de tillidsvalgte,” siger forbundsformand Dennis Kristensen, FOA.

I dag spillede KL ud med et oplæg til overenskomstforhandlingerne. Det beskriver de temaer, KL vil have på bordet. Der er både gode og dårlige takter i debatoplægget, mener FOA.

På den positive side er KL’s fokus på en effektiv anvendelse af ressourcer med fokus på kerneopgaven. FOA noterer sig også, at arbejdsgiverne vedstår sig, at lønudviklingen i det offentlige skal være parallel med det private.

”Jeg vil også kvittere for, at KL sætter fokus på vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg er dog uenig i, at der ikke er behov for klare regler på det område,” siger Dennis Kristensen.

På den negative side fremhæver Dennis Kristensen KL’s ønske om et opgør med arbejdstidsreglerne. Kort fortalt ønsker KL at ændre arbejdstidsreglerne, så der bliver færre, men mere ’smidige regelsæt, der bygger på tillid til lederne, og som gør det nemmere for forskellige faggrupper at arbejde side om side’.

”Det lader desværre ikke til, at arbejdsgiverne forstår, hvorfor forskellige faggrupper arbejder efter forskellige arbejdstidsregler. Vi vil beskytte medlemmernes ret til at kunne forudsige, hvornår de skal arbejde, så de kan planlægge både deres arbejdsliv og deres familieliv,” siger Dennis Kristensen.

I debatoplægget trækker arbejdsgiverne samtidig en række gamle travere frem. Det handler blandt andet om, at kommunerne igen har fokus på at ændre ordningen omkring seniordage.

Tildelingen af seniordage ligger fast i kommunerne på 60 år og 58 år. De offentlige arbejdsgivere ønsker en model, der følger efter den forhøjede efterløns- og pensionsalder.

”Logikken er barok. Ordningen er tænkt som et værn imod nedslidning. Når vi skal være længere på arbejdsmarkedet, bliver der endnu mere brug for ordninger som seniordage,” mener Dennis Kristensen.

Han kalder det ”uacceptabelt”, at KL endnu en gang lufter ønsket om at indskrænke antallet af beskyttede tillidsvalgte.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Uretfærdigt: Handicaphjælpere mister løn og 6. ferieuge

Mange personer med handicap og deres handicaphjælpere har oplevet store forringelser af løn- og arbejdsvilkår. Danske Handicaporganisationer og FOA vil råbe politikerne op.

Slut med 6. ferieuge. Væk med overtidsbetaling. Færre tillæg for natarbejde og dårligere barselsorlov! Tusindvis af personer med handicap og deres handicaphjælpere oplever i disse år markante forringelser af løn- og arbejdsforhold.

Derfor går Danske Handicaporganisationer og FOA nu sammen i et forsøg på at råbe politikerne på Christiansborg op. Det er nemlig lovgivningen, der har åbnet for, at kommuner fører en ny praksis med ikke at give tilskud til en række almindelige lønudgifter.

”Handicaphjælpernes løn- og arbejdsforhold har ikke kun betydning for handicaphjælperne selv, men også for de personer med handicap, der har brug for den nødvendige hjælp i tilværelsen. Gode løn- og arbejdsforhold er med til at sikre stabil hjælp af høj kvalitet,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

”Det er hamrende urimeligt. Handicaphjælperne skal have ordentlige vilkår. Det er et politisk ansvar at sørge for, at lovgivningen ikke fører til løndumping for handicaphjælpere,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Kommunerne har i stigende grad brugt en række nye muligheder i lovgivningen til at forringe handicaphjælpernes vilkår.

I vejledningen til den såkaldte BPA-ordning har man nemlig indskrevet, at det ikke er et krav, at kommunerne udmåler omkostninger til 6. ferieuge og en række såkaldte fritvalgselementer.

Ordningerne administreres forskelligt i landets kommuner, men mange steder forringes vilkårene for handicaphjælperne, der også kan få skåret i deres aften- nat- og weekendtillæg. Samlet kan det eksempelvis handle om op til 3.000 kroner mindre i månedsløn og tab af den 6. ferieuge.

Det specielle ved BPA-ordningerne er, at det er personen med handicap, der selv er arbejdsgiver for handicaphjælperne. Men da det samtidig er kommunen, der udmåler tilskuddet, er arbejdsgiverne altså bundet til de løn- og ansættelsesvilkår, som kommunen fastsætter.

Så selv om kommunerne altså ikke har arbejdsgiveransvaret, gør lovgivningen det muligt, at de kan skære i dele af ansættelsesvilkårene. Danske handicaporganisationer og FOA enige om, at udviklingen er til ugunst for både personer med handicap og handicaphjælperne.

Det vil koste i omegnen af 100 millioner kroner at rette op på en urimelig lovgivning, der har forringet løn- og arbejdsvilkår for et stort antal mennesker.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, telefon: 23 40 92 00

Del dette :
Share

De ‘smarte milliarder’ er svære at få øje på

Hver sjette kommune forventer ikke, at de kan effektivisere sig til deres del af de 12 milliarder kroner, som regeringen vil finde i den offentlige sektor. Der er skåret ind til benet, siger Dennis Kristensen.

Regeringen vil finde 12 milliarder kroner frem mod 2020 ved at effektivisere den offentlige sektor. Men i mange kommuner, tror de ikke på projektet.

Det viser en undersøgelse, der udarbejdet af Epinion på baggrund af i alt 72 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner.

”Vi har for længst passeret det stadie, hvor kommunerne bare kunne hugge en hæl og klippe en tå, uden at det kunne måles direkte i forringet service og kvalitet,” siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Ifølge undersøgelsen er der skepsis i to ud af fem kommuner:

18 procent af kommunerne forventer ikke at kunne effektivisere svarende til deres andel af de 12 milliarder kroner, og 21 procent svarer ’ved ikke’.

61 procent af kommunerne forventer, at de kan finde mere effektive måder at løse deres opgaver på, og at det vil svare til deres andel af de 12 milliarder kroner.

Det sidste giver i høj grad anledning til bekymring, mener Dennis Kristensen. For undersøgelser har tidligere vist, at kommunerne øjner de største besparelsesmuligheder inden for ældreplejen.

”I virkeligheden skal vi frygte, at vi fremover vil se en masse bevidstløse besparelser i ældreplejen. Det er ellers det område, hvor behovet for flere ressourcer er størst,” siger Dennis Kristensen.

Regeringens egne tal viser, at der er skåret ind til benet i landets kommuner. I perioden 2011 til 2013 faldt antallet af kommunalt ansatte med cirka 16.500 ansatte.

”Ingen ædruelig politiker kan påstå, at det er besparelser, man ikke kan mærke. Når velfærden bliver buffer for en økonomisk politik. Så bliver der i den grad gamblet med borgernes ve og vel,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Vedhæftede filer:
Tabelrapport 6_FOA_Kommunal budgetundersøgelse for 2015_Effektivisering.pdf

Del dette :
Share

FOA: Tusindvis af sygehusjob i fare

Regionerne har meldt ud, at de skal spare op mod 1,75 milliarder kroner næste år. Det kan betyde fyringer af flere tusinde ansatte, lyder det fra FOA, som kalder det fuldstændig uacceptabelt, og opfordrer regeringen til at give landets sygehuse en økonomisk håndsrækning.

”Normalt siger vi, at man kan besætte 3000 sosu-stillinger for en milliard kroner. Og når regionerne har meldt ud, at de skal spare 1,75 milliarder næste år, ja så peger pilen jo på, at tusindvis af ansatte kan risikere en fyreseddel meget snart. For hvor vil man ellers finde pengene? Det er en meget alvorlig situation for sundhedsvæsenet, som i forvejen er presset helt i bund. Jeg vil kraftigt opfordre regeringen til at hjælpe med at afværge den kritiske situation,” siger Karen Stæhr, sektorformand for FOA. Læs resten

Del dette :
Share

Til kamp for den danske velfærd

Den danske velfærdsmodel er truet på flere fronter. Et fornyet fokus på fælleskab og solidaritet er nødvendigt for at sikre velfærden fremover. Det siger FOAs formand Dennis Kristensen i anledningen af 1. maj.

Velfærden i Danmark er i disse år under hårdt pres. Utallige reformer har gjort tilværelsen mere usikker for tusinder af danskere. Mange har mistet retten til dagpenge i forbindelse med dagpengereformen – andre har helt mistet forsørgelsesgrundlaget som konsekvens af kontanthjælpsreformen. Alt sammen skaber større ulighed i det danske samfund, mener FOAs formand Dennis Kristensen. Læs resten

Del dette :
Share