Tag-arkiv: Epinion

Kommuner vælger institutioner frem for dagpleje

Når børnetallet faldet, går det værst ud over dagplejen. Det viser en nyundersøgelse fra Epinion. Kommunerne bør tilbyde uddannelse til dem, der misterderes job, mener FOA.

2015 ser ud til at blive et hårdt år for dagplejerne. Hele 61 procent af kommunerne vil reducere dagplejens andel af den samlede børnepasning i 2015. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA. Kommunerne prioriterer dermed daginstitutioner frem for dagpleje, når de skal skære i antallet af ansatte.

Formanden for FOAs pædagogiske sektor Jakob Sølvhøj har forståelse for, at kommunerne skal nedlægge pladser, når børnetallet falder. Men det ærgrer ham, at dagplejen bliver ramt så hårdt.

”Det er beklageligt, at der vil blive reduceret yderligere i dagplejen. Man kan ikke fortænke kommunerne i, at de er nødt til at nedlægge dagtilbudspladser, når børnetallet falder, men når der skæres så hårdt i dagplejen, så risikerer man mange steder helt at fjerne forældrenes mulighed for at vælge dagpleje til deres børn,” siger Jakob Sølvhøj.

Det er ikke kun dagplejen, men hele børneområdet, som rammes af besparelser.

Antallet af ansatte i dagtilbuddene stiger i 14 procent af kommunerne, men ingen steder stiger det i dagplejen. Tværtimod falder antallet af ansatte i dagplejen i 77 procent af kommunerne, mens det falder i 49 procent af kommunerne inden for dagtilbuddene.

Jakob Sølvhøj frygter, at kommunerne vil sende dagplejerne ud i ledighed, og han opfordrer derfor til uddannelse.

”Kommunerne bør lade dagplejerne gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse i stedet for at opsige dem. Det vil mindske ledigheden og opkvalificere personalet uden store økonomiske omkostninger,” siger Jakob Sølvhøj.

Epinion-undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af 70 gennemførte interviews med økonomiansvarlige i de danske Kommuner, hvis budgetter er vedtaget.

Vedhæftede filer:
Epinion_dagtilbud_okt_2014.pdf

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share

Kommuner vil spare på de ældre

På trods af ældremilliarden vil kommunerne bruge færre penge pr. ældre til næste år. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA.

Mere end hver anden kommune forventer, at de i 2015 vil bruge færre penge pr. ældre, end de gør i år. Det sker samtidig med at den ekstra milliard til ældreområdet er gjort permanent, og at antallet af ældre over 80 år er stigende. Vanvittigt, mener FOAs formand.

”Kommunernes økonomichefer siger, at de vil bruge færre penge pr. ældre, fordi de ældre er blevet mere friske. Men hvordan kan de vide det på forhånd? Hvad er det, der sker pr. 1. januar 2015, der gør, at de ældre pludselig har brug for mindre hjælp? Det er simpelthen noget vrøvl,” siger Dennis Kristensen.

Han påpeger, at regeringens hjemmehjælpskommission i sin rapport gjorde rede for, at mens en mindre del af de ældre er blevet mere friske, så er der samtidig en stor gruppe, der får brug for mere hjælp, fordi de bliver udskrevet tidligere fra hospitaler og endnu en gruppe, der har brug for mere hjælp, fordi flere bliver ramt af demens.

”Det er som om, at kommunerne blot hiver et tilfældigt tal op af posen, og så forsøger at få virkeligheden til at passe til det. I år hedder det sig, at de kan skrue ned på udgifterne pr. ældre, fordi de ældre er blevet mere friske,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Andre gange har det skyldtes velfærdsteknologi eller flere frivillige hjælpere. Men fælles er, at det er besparelser, som kommunerne planlægger på forhånd. Og så får de efterfølgende virkeligheden til at passe ved fx at ændre, hvor meget hjælp de ældre skal have.”

Selvom kommunerne tilsammen har fået tildelt en ekstra milliard kroner til en bedre ældrepleje, så er der kun én kommune, der ifølge Epinionundersøgelsen vil bruge flere penge pr. ældre. Og det undrer FOAs formand.

”Vi kan se, at kommunerne for tredje år i træk har undladt at bruge adskillige milliarder kroner, som de egentlig havde budgetteret med til service. Så pengene er der jo. Det giver simpelthen ingen mening at putte med pengene, samtidig med at de offentligt ansatte skal løbe hurtigere og hurtigere, og hjælpen til de ældre bliver mindre og mindre,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

De ‘smarte milliarder’ er svære at få øje på

Hver sjette kommune forventer ikke, at de kan effektivisere sig til deres del af de 12 milliarder kroner, som regeringen vil finde i den offentlige sektor. Der er skåret ind til benet, siger Dennis Kristensen.

Regeringen vil finde 12 milliarder kroner frem mod 2020 ved at effektivisere den offentlige sektor. Men i mange kommuner, tror de ikke på projektet.

Det viser en undersøgelse, der udarbejdet af Epinion på baggrund af i alt 72 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner.

”Vi har for længst passeret det stadie, hvor kommunerne bare kunne hugge en hæl og klippe en tå, uden at det kunne måles direkte i forringet service og kvalitet,” siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Ifølge undersøgelsen er der skepsis i to ud af fem kommuner:

18 procent af kommunerne forventer ikke at kunne effektivisere svarende til deres andel af de 12 milliarder kroner, og 21 procent svarer ’ved ikke’.

61 procent af kommunerne forventer, at de kan finde mere effektive måder at løse deres opgaver på, og at det vil svare til deres andel af de 12 milliarder kroner.

Det sidste giver i høj grad anledning til bekymring, mener Dennis Kristensen. For undersøgelser har tidligere vist, at kommunerne øjner de største besparelsesmuligheder inden for ældreplejen.

”I virkeligheden skal vi frygte, at vi fremover vil se en masse bevidstløse besparelser i ældreplejen. Det er ellers det område, hvor behovet for flere ressourcer er størst,” siger Dennis Kristensen.

Regeringens egne tal viser, at der er skåret ind til benet i landets kommuner. I perioden 2011 til 2013 faldt antallet af kommunalt ansatte med cirka 16.500 ansatte.

”Ingen ædruelig politiker kan påstå, at det er besparelser, man ikke kan mærke. Når velfærden bliver buffer for en økonomisk politik. Så bliver der i den grad gamblet med borgernes ve og vel,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Vedhæftede filer:
Tabelrapport 6_FOA_Kommunal budgetundersøgelse for 2015_Effektivisering.pdf

Del dette :
Share

Hver 4. kommune gør fyresedler klar

Et stort antal kommuner forventer at antallet af medarbejdere falder både i år og næste år. Situationen er dybt bekymrende, mener forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Mens der er skub i det private erhvervsliv, forventer mange kommuner at reducere antallet af medarbejdere i år og næste år. Det viser en rundspørge til 72 økonomiansvarlige i de danske kommuner, som Epinion har lavet for FOA. Læs resten

Del dette :
Share