Tag-arkiv: Dokumentation

FOA: Hovedløs kontrol stjæler tid fra Fru Jensen

Mere tillid til de offentligt ansattes faglighed er afgørende. Der er kvalitet og tid at hente ved at droppe meningsløse kontrolopgaver, mener FOA.

I går talte flere partiledere ved partilederrunderne om mere tillid for de offentligt ansatte, så medarbejderne kunne bruge deres dyrebare tid på at hjælpe borgerne i stedet for at udføre meningsløs dokumentation.
Læs resten

Del dette :
Share

Daginstitutioner: Ikke altid tid nok til omsorg

Der er ikke altid tid nok til at trøste et barn i børnehaven eller vuggestuen. Værst ser det ud, når man er alene på stuen med børnene. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Lav lovgivningen om privat børnepasning om

Politikerne bør ændre lovgivningen, så private firmaer som Alleris ikke kan tjene styrtende på børnepasning, ligesom de gør på ældrepleje. Det mener FOA.

DR dokumenterede i går, at ældreplejen flere steder er overladt til store kapitalfonde, der ikke betaler skat i Danmark. Det samme kan let ske inden for børnepasningen, og FOA opfordrer derfor politikerne til at ændre lovgivningen, så virksomheder som Alleris ikke kan tjene store summer på drift af daginstitutioner.

”Det ærgrer mange politikere, at man dummede sig ved salget af TDC, Københavns Lufthavn og DONG. Og mange er kede af, at ældreplejen flere steder er givet til kapitalfonde, der ikke betaler skat. Men det er lidt sent at ærgre sig. På daginstitutionsområdet, derimod, kan regeringen endnu nå at handle, inden de samme kapitalfonde rykker ind, lige som de allerede har gjort i Sverige og Norge,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor.

Som lovgivningen er skruet sammen i dag er der ikke noget til hinder for, at private virksomheder eller kapitalfonde opretter daginstitutioner og trække profit ud af dem. Det er sådan det foregår i både Sverige og Norge, hvor virksomheder i samme koncern som Alleris, tjener mange penge på børnepasning.

”Fortrydelse og bortforklaringer om 5-10 år kan vi ikke bruge til noget. Lovgivningen skal ændres nu, hvis ikke vi vil se samme billede som i de andre nordiske lande,” siger Jakob Sølvhøj.

En undersøgelse, foretaget af Bureau 2000, viser, at antallet af private institutioner på børneområdet i Danmark er mere end fordoblet siden 2007 og antallet af børn, der passes i private institutioner er steget fra 6820 til 18.281 i perioden 2007-2014.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share

FOA: Rystende stor usikkerhed om udlicitering

Ny rapport sår kraftig tvivl om de positive effekter ved at udlicitere og konkurrenceudsætte inden for det offentlige.

Når du skal købe bil, kigger du på to ting: Pris og kvalitet. Høj kvalitet for få penge betyder, at du har gjort et godt køb.

Det offentlige bruger hvert år knap 100 milliarder kroner på serviceydelser, der løses af det private. Men ny forskning viser, at vi ikke kender den samfundsøkonomiske virkning og konsekvens.

”Det er stærkt bekymrende. Vi ser en stigende brug af udlicitering i kommuner og regioner, men der er reelt ingen dokumentation for, at der virker. Samtidig viser forskningen, at det forringer medarbejdernes forhold,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Forskerne har gennemgået 25 særligt udvalgte danske og udenlandske undersøgelser, der er lavet i de seneste fire år, og som er af en tilstrækkelig høj metodisk kvalitet til, at man kan udlede noget fra dem.

En lille overvægt at de danske undersøgelser viser en besparelse for det offentlige, når opgaver konkurrenceudsættes. Men effekterne er meget spredte og svinger fra en 40 procents besparelse til en 68 procents fordyrelse samt alt imellem.

Om kvaliteten fastslår forskerne, at lige så mange undersøgelser viser en forværring, som det modsatte. Og når vi ikke kender kvaliteten, at det, vi betaler for, er det meget svært at vurdere den samfundsøkonomiske gevinst.

Til gengæld er der temmelig god dokumentation for, at medarbejdernes forhold forringes, når offentlige opgaver konkurrenceudsættes. Det presser løn og arbejdstid og fører til faldende jobtilfredshed, motivation og trivsel blandt medarbejderne.

”I FOA ser vi de negative effekter, når spare-øvelser maskeres som privatisering. Det her bør være en opvågnings-opkald for alle de embedsmænd og politikere, der har haft en nærmest blind tiltro til, at konkurrenceudsættelse altid gavner samfundet,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share