Tag-arkiv: Børnepasning

Danskerne vælger velfærd

To ud af tre danskere mener, at der skal bruges flere penge på velfærd som ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det viser en ny befolkningsundersøgelse, som Epinion har foretaget for FOA.

Bedre ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det står højt på danskernes ønskeliste. Derfor siger to ud af tre, at der bør bruges flere penge på velfærd i de kommende år. Kun fire procent af danskerne mener, at der skal bruges færre penge. Det viser en ny Epinion-undersøgelse.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Lav lovgivningen om privat børnepasning om

Politikerne bør ændre lovgivningen, så private firmaer som Alleris ikke kan tjene styrtende på børnepasning, ligesom de gør på ældrepleje. Det mener FOA.

DR dokumenterede i går, at ældreplejen flere steder er overladt til store kapitalfonde, der ikke betaler skat i Danmark. Det samme kan let ske inden for børnepasningen, og FOA opfordrer derfor politikerne til at ændre lovgivningen, så virksomheder som Alleris ikke kan tjene store summer på drift af daginstitutioner.

”Det ærgrer mange politikere, at man dummede sig ved salget af TDC, Københavns Lufthavn og DONG. Og mange er kede af, at ældreplejen flere steder er givet til kapitalfonde, der ikke betaler skat. Men det er lidt sent at ærgre sig. På daginstitutionsområdet, derimod, kan regeringen endnu nå at handle, inden de samme kapitalfonde rykker ind, lige som de allerede har gjort i Sverige og Norge,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor.

Som lovgivningen er skruet sammen i dag er der ikke noget til hinder for, at private virksomheder eller kapitalfonde opretter daginstitutioner og trække profit ud af dem. Det er sådan det foregår i både Sverige og Norge, hvor virksomheder i samme koncern som Alleris, tjener mange penge på børnepasning.

”Fortrydelse og bortforklaringer om 5-10 år kan vi ikke bruge til noget. Lovgivningen skal ændres nu, hvis ikke vi vil se samme billede som i de andre nordiske lande,” siger Jakob Sølvhøj.

En undersøgelse, foretaget af Bureau 2000, viser, at antallet af private institutioner på børneområdet i Danmark er mere end fordoblet siden 2007 og antallet af børn, der passes i private institutioner er steget fra 6820 til 18.281 i perioden 2007-2014.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share

Privat børnepasning er tredoblet

På 5 år er mængden af børn, der passes i private daginstitutioner tredoblet. Det viser et notat, som Bureau 2000 har lavet for FOA.

Antallet af børn, der passes i private daginstitutioner er tredoblet på bare 5 år. Og antallet af børn, der passes af private børnepassere er i samme periode fordoblet. I alt passes cirka 25.500 børn i private tilbud. De private aktører på børneområdet er dermed ikke længere få og ubetydelige, mener FOA.

“Indtil for få år siden havde vi daginstitutioner og en kommunal dagpleje, hvor alle børn mødtes, fik fælles erfaringer og dannede venskaber på tværs af sociale og etniske forskellige. Men nu er vi desværre på vej mod et opdelt dagtilbudsområde. Vi risikerer at skabe et A- og et B-hold i børnepasningen,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor.

De private børnepassere er ikke omfattet af de samme pædagogiske kvalitetskrav, som den kommunale dagpleje er. De skal fx hverken udarbejde læreplaner eller børnemiljøvurderinger. Og det undrer Jakob Sølvhøj.

“Dagtilbudsloven er vedtaget for at sikre kvalitet for børn og modvirke negativ social arv. Jeg synes derfor, at det er paradoksalt, at lovgiverne tillader, at børn hos private dagpassere ikke er omfattet af lovens kvalitetskrav. Det kan bestemt ikke være i børnenes interesse,” siger Jakob Sølvhøj.

De private institutioner er omfattet af dagtilbudslovens krav, men har en lovgivning, der giver dem ret til at trække overskud ud af institutionens drift, og derfor risikerer den pædagogiske kvalitet også at komme under pres.

“I både Sverige og Norge er der store virksomheder, der tjener mange penge på privat børnepasning. Det gør de blandt andet ved at forringe antallet af ansatte i forhold til børn og slække på kravet til de ansattes uddannelse. Det er en udvikling, jeg godt kan frygte også vil komme til Danmark,” siger Jakob Sølvhøj.

FOA opfordrer derfor regeringen til at stoppe for yderligere privatisering.

FOA sætter i dag fokus på konsekvenserne af den øgede private børnepasning i en høring på Christiansborg. I løbet af dagen er der oplæg om de kommunale overvejelser i forhold til den øgede privatisering på dagtilbudsområdet, samt norske, svenske og danske erfaringer med privatisering af dagtilbud. Dagen afsluttes med debat mellem repræsentanter fra SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten og salen.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share

Børnepasning: 500 millioner gav kun få stillinger

Regeringen havde forventet 1500, men der er kun kommet knapt 400 ekstra pædagogiske stillinger ud af bevillingen på 500 millioner kroner til bedre normeringer. Det dokumenterer nye tal fra Danmarks Statistik.

Regeringens og Enhedslistens ekstra halve million kroner til bedre normeringer i daginstitutioner har ikke haft den planlagte effekt. Parterne bag aftalen forventede, at de ekstra 500 millioner kroner ville udløse cirka 1500 stillinger. Men en særkørsel fra Danmarks Statistik viser nu, at der kun er kommet knapt 400 stillinger, når man tager højde for ændringer i børnetallet.

”Der har været talt meget om, hvorvidt de 500 millioner kroner er gået til bedre normeringer. Men det er første gang, at vi ser officielle tal, der dokumenterer, at der ikke er skabt det antal stillinger, man havde forventet,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor.

Særkørslen fra Danmarks Statistik sikrer, at ekstraordinært ansatte, fx personer i jobtræning, ansatte i fleksjob og studerende ikke tæller med som fuldtidsansatte. Og det giver et mere retvisende billede, mener FOA.

”De 500 millioner kroner blev givet for at sikre bedre normeringer i børnepasningen og over tid sikre at kommunerne indfører minimumsnormeringer. Men pengene er tydeligvis ikke brugt korrekt og kravet om minimumsrettigheder synes desværre helt droppet,” siger Jakob Sølvhøj.

Han opfordrer derfor regeringen og kommunerne til at benytte de kommende økonomiforhandlinger til at genoptage diskussionen om minimumsrettigheder og sikre, at pengene fremadrettet bruges efter hensigten.

”Mange steder er pengene brugt til at gøre store besparelser på børneområdet mindre. Men pengene bliver ikke givet til at stoppe huller. Parterne bag aftalen om de 500 millioner må derfor i forhandlingerne af næste års budgetter sikre, at pengene går til flere pædagogiske stillinger, så der kommer flere voksne til børn i daginstitutioner,” siger Jakob Sølvhøj.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, Sektorformand, FOA

Del dette :
Share