Tag-arkiv: Besparelser

DI bruger skønmaleri til at rådgive kommuner

Der er ingen signifikant sammenhæng mellem udgifter og udliciteringsgrad. Det viser en statistisk analyse, der ser på samtlige 98 kommuner – ikke bare de positive eksempler, som interesseorganisationen DI promoverer.

Interesseorganisationen DI tegner et falsk billede af potentialet ved konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Det er useriøst, lyder kritikken fra både FOA, 3F og HK/Kommunal.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Varme hænder erstattes af piller

Den nye aftale om regionernes økonomi betyder afskedigelser i regionerne.

Regionerne får råd til at dække de stigende medicinudgifter. Til gengæld vil man se masseafskedigelser, og aftalen giver ikke penge til flere behandlinger og bedre pleje.

Sådan lyder FOAs analyse af den nye aftale om regionernes økonomi for 2016.
Læs resten

Del dette :
Share

Hospitalerne sparer nu omsorgen væk

De aktuelle besparelser i regionerne rammer hårdt – både blandt patienter og personale. Det går ud over kvaliteten og patientsikkerheden. Nu må Christiansborg-politikerne på banen, mener FOA.
Læs resten

Del dette :
Share

Kommuner har forregnet sig med skattelettelser – mangler millioner i budgetterne

Regeringen har lovet kommunerne kompensation for skattelettelser, men optimistismen i en række kommuner har været stor, da kompensationen blev indregnet i budgetterne. Der mangler mange millioner i flere kommuner, og det bekymrer FOA
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Hørsholmsag beviser behov for en værdighedsgaranti

I Hørsholm kan ældre, der er visiteret til at få skiftet sengetøj, fremover kun få det skiftet hver 4. uge. Uanstændigt, mener FOA. Sagen illustrerer behovet for at få en værdighedsgaranti skrevet ind i lovgivningen. Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Uspiselige bolsjer blandt KL’s ønsker

KL sætter arbejdstider til debat ligesom vilkårene for seniorer og beskyttelse af tillidsvalgte igen trækkes frem i KL’s debatoplæg forud for overenskomstforhandlingerne. FOA vil kæmpe mod forringelserne.

”Vi vil kæmpe med næb og klør mod forringelser af senior-ordningerne, mod dårligere arbejdstidsregler og for at beskytte de tillidsvalgte,” siger forbundsformand Dennis Kristensen, FOA.

I dag spillede KL ud med et oplæg til overenskomstforhandlingerne. Det beskriver de temaer, KL vil have på bordet. Der er både gode og dårlige takter i debatoplægget, mener FOA.

På den positive side er KL’s fokus på en effektiv anvendelse af ressourcer med fokus på kerneopgaven. FOA noterer sig også, at arbejdsgiverne vedstår sig, at lønudviklingen i det offentlige skal være parallel med det private.

”Jeg vil også kvittere for, at KL sætter fokus på vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg er dog uenig i, at der ikke er behov for klare regler på det område,” siger Dennis Kristensen.

På den negative side fremhæver Dennis Kristensen KL’s ønske om et opgør med arbejdstidsreglerne. Kort fortalt ønsker KL at ændre arbejdstidsreglerne, så der bliver færre, men mere ’smidige regelsæt, der bygger på tillid til lederne, og som gør det nemmere for forskellige faggrupper at arbejde side om side’.

”Det lader desværre ikke til, at arbejdsgiverne forstår, hvorfor forskellige faggrupper arbejder efter forskellige arbejdstidsregler. Vi vil beskytte medlemmernes ret til at kunne forudsige, hvornår de skal arbejde, så de kan planlægge både deres arbejdsliv og deres familieliv,” siger Dennis Kristensen.

I debatoplægget trækker arbejdsgiverne samtidig en række gamle travere frem. Det handler blandt andet om, at kommunerne igen har fokus på at ændre ordningen omkring seniordage.

Tildelingen af seniordage ligger fast i kommunerne på 60 år og 58 år. De offentlige arbejdsgivere ønsker en model, der følger efter den forhøjede efterløns- og pensionsalder.

”Logikken er barok. Ordningen er tænkt som et værn imod nedslidning. Når vi skal være længere på arbejdsmarkedet, bliver der endnu mere brug for ordninger som seniordage,” mener Dennis Kristensen.

Han kalder det ”uacceptabelt”, at KL endnu en gang lufter ønsket om at indskrænke antallet af beskyttede tillidsvalgte.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Ældremilliarden giver ikke højere service

Selvom regeringen sidste år gav kommunerne en ekstra milliard til de ældre, kan halvdelen af de ansatte i ældreplejen slet ikke mærke nogle forbedringer i den service, borgerne får. Det viser en ny undersøgelse fra FOA.

Kommunerne fik sidste år en milliard ekstra til at forbedre ældreplejen. Men ifølge en ny undersøgelse foretaget af FOA er det de færreste ansatte, der har mærket noget til de tiltænkte forbedringer.

Knap halvdelen af de ansatte i ældreplejen, som har deltaget i undersøgelsen, svarer, at de slet ikke kan mærke, at ældremilliarden har sikret borgerne en højere service. Blot tre procent mener, at de i høj grad har oplevet en højere service for borgerne.

”Jeg synes, det er ærgerligt og helt uacceptabelt, at ældremilliarden i overvejende grad ikke er givet til det, den er blevet præsenteret som – nemlig en ekstra milliard til bedre ældrepleje,” siger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og sundhedssektor.

Udover fraværet af højere service for borgerne viser undersøgelsen også, at over halvdelen af de adspurgte har endnu mere travlt på jobbet end for et år siden. Her svarer blot én procent, at de har mindre travlt.

”Det er beskæmmende at høre, at de ansatte har endnu mere travlt nu. Politikerne siger én ting, men befinder sig tilsyneladende langt fra virkeligheden, hvor de ansatte er,” siger Karen Stæhr.

FOA har via tal fra Indenrigs- og Økonomiministeriet tidligere dokumenteret, at ældremilliarden reelt er havnet i et stort sort hul, da kommunernes besparelser på ældreområdet overstiger den milliard, som blev tildelt af regeringen.

Og der er ikke noget, der tyder på, at det er slut med de kommunale besparelser. 76 procent af de tillidsrepræsentanter, der har deltaget i undersøgelsen, svarer nemlig, at deres kommune har planer om at spare yderligere til næste år.

754 FOA-medlemmer ansat i ældreplejen har deltaget i undersøgelsen, der er foretaget i perioden 11.-19. september 2014.

Vedhæftede filer:
Aeldremilliarden.docx

Kontaktinformation:
Karen Stæhr, Sektorformand, FOA

Del dette :
Share

Ældremilliarden er ikke en milliard værd

Mens regeringen sidste år gav en ekstra milliard til bedre ældrepleje har kommunerne sparet så kraftigt på udgiften til de ældre, at milliarden er faldet i et stort hul. Det viser nye beregninger fra FOA.

Sidste år bevilgede regeringen en ekstra milliard kroner til en bedre ældrepleje. I forligsteksten skrev parterne, at pengene skal give et varigt løft af ældreområdet. Men samtidig med at kommunerne har fået pengene, har de sparet så kraftigt på ældreområdet, at milliarden ikke engang har kunnet dække besparelserne. Ældremilliarden sikrer dermed ikke et generelt løft af den danske ældrepleje. Det viser beregninger fra FOA på baggrund af tal fra Indenrigs- og økonomiministeriet.

”Det er jo nærmest en farce at sige, at ældremilliarden vil give et løft til ældreplejen. For når kommunerne modtager pengene med den ene hånd, og skærer ned på området med den anden hånd, hvor er løftet så henne,” spørger FOAs formand Dennis Kristensen.

Tal fra Indenrigs- og økonomiministeriet viser, at kommunerne fra 2013 til 2014 har sparet 1,37 milliarder kroner på ældre over 65 år.

”Ældremilliarden er jo faldet i et stort sort hul, som kommunerne åbenbart fortsætter med at grave dybere og dybere. Senest har vi set, at hver anden af kommunernes økonomichefer forventer, at de også til næste år vil bruge færre penge pr. ældre,” siger Dennis Kristensen.

Beregningerne på baggrund af Indenrigs- og økonomiministeriets nøgletal viser, at udgifterne pr. borger over 65 år er faldet med cirka 3 procent fra 2013-2014, korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Kommuner vil spare på de ældre

På trods af ældremilliarden vil kommunerne bruge færre penge pr. ældre til næste år. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA.

Mere end hver anden kommune forventer, at de i 2015 vil bruge færre penge pr. ældre, end de gør i år. Det sker samtidig med at den ekstra milliard til ældreområdet er gjort permanent, og at antallet af ældre over 80 år er stigende. Vanvittigt, mener FOAs formand.

”Kommunernes økonomichefer siger, at de vil bruge færre penge pr. ældre, fordi de ældre er blevet mere friske. Men hvordan kan de vide det på forhånd? Hvad er det, der sker pr. 1. januar 2015, der gør, at de ældre pludselig har brug for mindre hjælp? Det er simpelthen noget vrøvl,” siger Dennis Kristensen.

Han påpeger, at regeringens hjemmehjælpskommission i sin rapport gjorde rede for, at mens en mindre del af de ældre er blevet mere friske, så er der samtidig en stor gruppe, der får brug for mere hjælp, fordi de bliver udskrevet tidligere fra hospitaler og endnu en gruppe, der har brug for mere hjælp, fordi flere bliver ramt af demens.

”Det er som om, at kommunerne blot hiver et tilfældigt tal op af posen, og så forsøger at få virkeligheden til at passe til det. I år hedder det sig, at de kan skrue ned på udgifterne pr. ældre, fordi de ældre er blevet mere friske,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”Andre gange har det skyldtes velfærdsteknologi eller flere frivillige hjælpere. Men fælles er, at det er besparelser, som kommunerne planlægger på forhånd. Og så får de efterfølgende virkeligheden til at passe ved fx at ændre, hvor meget hjælp de ældre skal have.”

Selvom kommunerne tilsammen har fået tildelt en ekstra milliard kroner til en bedre ældrepleje, så er der kun én kommune, der ifølge Epinionundersøgelsen vil bruge flere penge pr. ældre. Og det undrer FOAs formand.

”Vi kan se, at kommunerne for tredje år i træk har undladt at bruge adskillige milliarder kroner, som de egentlig havde budgetteret med til service. Så pengene er der jo. Det giver simpelthen ingen mening at putte med pengene, samtidig med at de offentligt ansatte skal løbe hurtigere og hurtigere, og hjælpen til de ældre bliver mindre og mindre,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Kommuner sparer på borgere med handicap

Der er færre ture og arrangementer for borgerne på landets botilbud, efter at kommunerne har sparet på ledsagerordningerne. Det viser en ny undersøgelse. FOA efterlyser et retskrav på området.

Borgere med fysiske- og psykiske handicap i landets botilbud har fået sværere ved at få hjælp til tøjindkøb eller en tur i biografen. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra FOA, hvor tre ud af fire omsorgsmedhjælpere på botilbud siger, at beboerne har fået færre muligheder for ledsagelse på grund af besparelser i kommunerne. Men beboerne på botilbuddene bør have et retskrav om faglig ledsagelse, mener FOA.

”Kommunerne fratager i stor stil beboerene på landets botilbud muligheden for at deltage i almindelige kulturelle aktiviteter og hjælp til fx tøjindkøb, når de fjerner eller skærer i ledsagerordningen for borgere med fysiske- og psykiske handicap,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Han opfordrer politikerne til at give beboerne et retskrav på at få faglig ledsagelse til ferier, kulturelle arrangementer og anden hjælp.

”Jeg synes, at det er sølle, at kommunerne sparer så kraftigt på dette område, for det går ud over livskvaliteten hos beboerne i landets botilbud,” siger Jakob Sølvhøj.

Mere end hver anden af de omsorgsmedhjælpere, der har deltaget i undersøgelsen, siger, at de ikke har god nok normering til at tilbyde ledsagelse til beboerne.

7 ud af 10 omsorgsmedhjælpere siger i undersøgelsen, at der er blevet mindre ledsagelse til ferie og kulturelle aktiviteter i løbet af de sidste to år. Og godt halvdelen siger, at der er blevet mindre ledsagelse til landets største festival for borgere med handicap, som finder sted netop i disse dage.

Undersøgelsen blandt omsorgsmedhjælpere på botilbuddene er blevet til i perioden 24. maj til 2. juni 2014. 101 omsorgsmedhjælpere har deltaget i undersøgelsen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share