Tag-arkiv: B103

Næste billede af et dokumentformat

Så skete det Hr Sanders og Hr Hjort har tøvet ud over den uge der blev sat som deadline for en beslutning i forbindelse med hvilke(n) dokumentstandard(er) det offentlige fremover skal benytte.

Lige fra første sekund har videnskabsministeriet gjort deres bedste for at bevare den eksisterende vendor-lock-in – sandsynligvis på baggrund af hvad der økonomisk er bedst for Microsoft, deres partnere og Gold Partners.

Derfor anmeldte Hanne Agersnap (IT-Ordfører for SF) i går søndag den bebudede forespørgselsdebat til videnskabsministeren med spørgsmålet : “Hvad kan regeringen oplyse om indførelse af åbne dokument-standarder i det offentlige fra 2010 og frem?”

Det lyder måske uskyldigt og det er det egentlig også – i modsætning til den efterfølgende vedtagelse, hvor Hr Sanders og Hr Hjort vil være oppe imod et massivt flertal i salen.

Oppositionen og DF har dermed doppet enhver tanke om forsøg på forhandlinger med VK, der hermed får med den store hammer.

Så med mindre at DF lader sig købe med VK støtte til endnu et fanatisk forbud imod et eller andet, i virkeligheden betydningsløst symbol – står vi med en to-standard løsning. I forhold til den to-standard løsning som VK for forsøgt at presse og manipulere igennem, er sagen dog vendt 180 grader. Nu er det nemlig Microsoft der har udebane da OOXML-Strict kun er en papirspecifikation af formatet og ifølge planen først vil blive understøttet om en håndfuld år og ifølge deres egen danske teknologidirektør “ikke være noget, man kan anvende i praksis” – mens ODF er klappet, klart, efterhånden rimeligt modent, understøttet af noget der tangerer en håndfuld kontorpakker og inden så forfærdelig længe er ved at dukke op i en 1.2 version.

Det glæder naturligvis at Microsoft for første gang ikke har hjemmebanefordele i forbindelse med dokumentformater i det offentlige – nu er de for en gangs skyld bagude. Men det at satse på to standarder, for på længere sigt ikke at støde Microsoft og deres Guldpartnere fra sig, er en tand for meget. Man kunne rent faktisk sige at det er uforeneligt med selve det at benytte en standard, det hele bliver forplumret, for om en håndfuld år kommer vi på det praktiske plan til at stå overfor det samme problem igen – med mindre selvfølgelig at et vist softwarefirma fra de tidligere britiske kolonier er begyndt at lave gummistøvler istedet.

Og hvad kan man sige om Hr Sanders håndtering af sagen – vel et ord springer i øjnene “Bananrepublik”, hvilket sjovt nok er et udtryk der i udlandet ofte hægtes sammen med gode gamle Dannevang.

Uanset hvad, se at få hamret det her igennem.

Del dette :
Share

Næste kapitel i format julekalenderen

I sidste uge fik et flertal i folketinget endelig taget sig sammen til at få lagt en fælles plan i forbindelse med dokumentformatkrigen.

De samlede sig om de ISO certificerede formater ODF og OOXML-Strict. Det var en flertalsafgørelse som videnskabsministeren Hr Sanders ikke accepterede og sendte afgørelsen videre til finansministeriet i et håb om at Hjorten kunnne tvinge DF til at skifte mening.

Det tog nogle dage men Microsofts danske teknologidirektør, Jasper Bojsen fik svaret tilbage. Deri betegner han det at folketinget står bag en ODF+OOXML-Strict løsning er det samme som at vælge ODF direkte, da OOXML-Strict “ikke være noget, man kan anvende i praksis”. Hvilket må skyldes at der her mangler nogle at de lukkede dele der giver OOXML-ECMA/Transitional let bagudkompatabilitet med de eksisterende binære formater.

Vi må altså tage denne udtalelse som, at Microsofts ISO-certificerede OOXML standard, som de ikke selv planlægger at understøtte før i 2015-1017, når det kommer til stykket ikke er brugbart og derfor skal vi benytte den ECMA-certificerede standard. Microsoft udtaler godt nok at OOXML-Transitional er en godkendt ISO-standard – men OOXML-Transitional er når det kommer til stykket OOXML-ECMA – der som de fleste hukser blev forkastet af ISO.

Forholder vi os til de store linier betyder det at der kun er en ISO-OOXML på papiret, som Microsoft ikke vil kendes ved. De har derfor reelt ikke nogen ISO-godkendt standard. Derfor burde OOXML overhovedet ikke komme på tale som dokumentstandard for det offentlige. Man kan derfor kun undre sig over hvorfor videmskabsministeriet har haft så travlt med at få OOXML-Transitional valgt som standard og det havde de allerede før OOXML i det hele taget blev ECMA certificeret.

Nu er der så sket det at oppositionen har meldt ud at de er trætte af at vente på en beslutningen om de åbne standarder i forvaltningen. Hvis ikke der sker noget inden ugens udgang, vil videnskabsministeren få et flertal imod sig i folketingssalen – hvilket i yderste konsekvens kan få taburetterne til at vakle under regeringen.

Del dette :
Share

Hr Sanders vil udskyde beslutningen til 2011

Har ligget i sengen den sidste uges tid med noget influensa-lignende stads og den eneste person der egentlig har kunnet få mig ud af sengen i hele denne tid er vores meget målrettede videnskabsminister Hr. Sanders. Jeg skriver målrettede da hverken erfaringer fra en håndfuld kommuner indenlands eller over hundrede tusinde brugere i udlandet kan ændre på Hr Sanders overbevisning om at OOXML skal afløse DOC som standardformat.

Den eneste måde at sikre den frie konkurrence er tilsyneladende ifølge den herre, hvis kun et firma sidder på flæsket. Tidligere på ugen mødtes Hr Sanders med oppositionens og DFs IT-ordførere der havde bestemt sig for hvorledes formatpolitikken i fremtiden skulle se i i det offentlige. Da det ikke passede med herrens egen dagsorden blev sagen send over til finansministeriet der nu skal bruge et stykke tid på at fordreje tallene i regnestykket således at det at understøtte to standarder bliver billigere end kun at understøtte en.

Yderligere har Hr, Sanders nu foreslået at udsætte beslutningen til 2011 således at Microsofts kommende kontorpakke kan blive evalueret på passende vis.

Først blev hele processen forhalet da MS ikke havde en ISO kandidat med i opløbet. Så fik de dispensation fordi fordi at de ikke kunne finde ud af at implementere den samme ISO standard, som de ved hjælp af en ufattelig mængde ureglmæssigheder fik presset igennem ISO processen. Den OOXML standard der understøttes i dagens og den kommende MS-Office er nemlig den ECMA certificerede og ikke ISO-formatet.

Nu ser det så ud til at Hr Sanders vil have at vi skal vente på at MS-Office 2010s mange gode egenskaber bliver dokumenteret. Men i virkeligehden skal vi måske bare vente på at Microsoft måske engang i fremtiden finder ud af at implementere understøttelse af deres egen ISO
certificerede format.

Så Hr Sanders hvor længe skal vi vente, 10-15-20 eller måske 50 år ?????????
Indtil flertallet bøjer sig for din forhåndskonklusion ?????????

Del dette :
Share

Angreb fra Helge Sander i dokument-farcen

I en pressemeddelelse udtaler videnskabsministeren : ” I de mere end tyve år, jeg har været i Folketinget, har jeg aldrig før oplevet, at et politisk flertal på denne måde vil tilsidesætte de klare og næsten enslydende anbefalinger, der er kommet fra et ekspertudvalg og fra Konkurrencestyrelsen.”

Dette er meget interessant siden at regeringen selv, gang på gang har fejet, klare anbefalinger af bordet i andre sager, når de ikke har passet ind (for eksempel : Arbejdsmarkedskommissionen, Velfærdskommissionen og Ungdomskommissionen) . Der har ligeledes været skrevet mange rapporter i forbindelse med denne sag. Men de eneste der har fået lov til at blive liggende på Helge Sanders bord er dem der anbefaler begge formater, man skulle næsten tro at det er fordi at de var de eneste der passede med hans dagsorden. Rapporter fra Norge, Frankrig og Finland omkring erfaringerne fra deres skift er blankt blevet afvist – hvad skal vi med over hundrede tusinde brugeres erfaringer i tre forskellelige lande. Når vi kan omskrive nogle af vores egne gamle rapporter – hvilket vi i udlandet også har modtaget en del kritik for. Ligeledes er erfaringerne fra Tønder, Gribskov og de foreløbige erfaringer fra Lyngby-Tårbæk og Rødovre forsvundet i vrimlen. De passer simpelthen ikke med ministerens dagsorden, der har været klar lige fra dag et.

Da det ikke lykkedes Helge Sander at tryne et flertal i folketinget har han sendt bolden videre til finansministeren i håb om at han i det mindste kan tryne Dansk Folkeparti eller bestikke dem til at vende rundt, sådan at den nuværende situation hvor det offentlige er låst fast til en enkelt leverandør på grund af de dokumentformaterne som briver brugt.

Del dette :
Share

Formatfarcen fortsætter igen-igen-igen

Tidligere idag fandt Yildiz Akdogan frem til hvilken hest hun og dermed Socialdemokraterne vil holde på i den såkaldte Dokument Format Krig og dermed skulle man tro at det hele var faldet på plads.

Efter et gruppemøde havde Yildiz Akdogan fået mandat til at pege på en strategi baseret på ODF og OOXML-Strict (Der ifølge forlydender først vil være færdigimplementeret i MS-Office tidligst i år 2015). Det har taget et stykke tid for Yildiz Akdogan at bestemme sig da hun ville have alle tekniske og praktiske forhold på bordet, samt erfaringer både fra indland og udland. En process der har været forplumret af forlydender om at hun var blevet presset af en unavngiven direktør fra Microsoft og efterfølgende af højtrangerende partifæller.

Den primære parameter i forbindelse med valget har for hele oppositionen været at gøde jorden for større konkurrence, kort sagt give det offentlige en mulighed for at vride sig løs af det vendor-lockin der har været gældende de sidste mange år.

Så skulle den hamster være barberet

Det spændende punkt var så om videnskabsministeren Hr. Sanders ville rette sig efter flertallet her til eftermiddag.

Det havde Hr Sanders så ikke til hensigt – han har åbenbart fået indhentet et guddommeligt mandat der overtrumfer et flertal i folketinget.
Videnskabsministeriet og ikke mindst IT & Telestyrelsen har i hele denne lange process været meget aktive og meget selektive med hensyn til hvilke rapporter og undersøgelser der skulle tages hensyn til. Da Lyngby-Tårbæk tidligere på året erklærede kommunens skoler for Microsoft Office frit område, stod Videnskabsministeriet da også klar med kritik – det er vigtigt at stå skulder ved skulder med vore amerikanske allierede.

Istedet for at søge en aftale med flertallet i folketinget er sagen nu sendt videre til finansminister Claus Hjort med den begrundelse at det vil resultere i store økonomiske konsekvenser, sikkert for at forsøge at presse DF til endnu engang at give køb på deres principper.

Jeg husker fra et gammelt afsnit af DRs udemærkede program harddisken, hvor redaktionen undrede sig over at ministeriet udover at være blevet påtvunget ODF også havde taget OOXML til sig. På det tidspunkt var OOXML så vidt jeg husker endnu ikke ECMA certificeret og slet ikke ISO certificeret (Yderligere en proces med lige så store afvigelser at Præsidentvalget i Afganistan til sammenligning var afholdt af Grønspætter) De spurgte ham så om hvorfor OOXML var blevet taget med da det ikke var en ISO-standard og det klokkeklare goddag-mand-økseskaft mumlesvar “Jamen begge formater er stadig umodne” blev trukket ud af ham.

Hele dette har været en farce lige fra begyndelsen. Hr Sanders har allerede fra starten haft facit og har sammen med diverse lobbyister forsøgt at få rettet regnestykket ind efter dette. Når dette ikke har hjulpet har man forsøgt sig med pression og direkte angreb – hvilket blandt andet resulterede i at Rødovre Kommune først annoncerede deres planer om at erstatte MS-Office med OpenOffice på 1.100 maskiner på dagen – af frygt for repressalier fra Microsoft.

Del dette :
Share