Tag-arkiv: Ældre

Ny plejekonkurs: 450 ældre i usikker situation i Nordsjælland

Det private pleje- og hjemmehjælpsfirma Bonderosen i Nordsjælland er begæret konkurs. 450 plejekrævende ældre i hovedsagelig Gribskov kommune er dermed havnet i en højst usikker situation på, om de kan få deres hjemmehjælp. Op mod 90 medarbejdere berøres af konkursen.

”Det bliver desværre bare ved. Vi har set konkurs efter konkurs her i 2015, og det siger i dag sig selv, at der er nødt til at komme et nyt sæt spilleregler. Markedet er voldsomt presset, og de svageste ældre med behov for omsorg og pleje er hver gang taberne,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.
Læs resten

Del dette :
Share

Konkursbølge må føre til opstramning

I løbet af 24 timer kom der ved dette månedsskifte tre nye private plejefirmaer med på listen over luknings- og konkursramte firmaer i den danske ældrepleje. FOA ønsker nu politisk handling. Det er tusinder af landets ældre plejekrævende borgere, der gang på gang ender som tabere i udliciterings-manegen.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Hørsholmsag beviser behov for en værdighedsgaranti

I Hørsholm kan ældre, der er visiteret til at få skiftet sengetøj, fremover kun få det skiftet hver 4. uge. Uanstændigt, mener FOA. Sagen illustrerer behovet for at få en værdighedsgaranti skrevet ind i lovgivningen. Læs resten

Del dette :
Share

FOA varsler blokade på Lolland og Falster

FOA har i dag varslet konflikt og blokade fra 1. december 2014 mod frit valgs firmaet Lev Vel i Nakskov. Lev Vel leverer praktisk hjælp og personlig pleje til flere hundreder ældre på Lolland og Falster.

Strejken og blokaden indebærer, at ingen medlemmer af FOA kan arbejde eller søge arbejde hos Lev Vel. Samtidig anmoder FOA efter sædvanlig arbejdsretlig praksis LO og LO´s medlemsorganisationer om iværksættelse af sympatikonflikt mod virksomheden, så virksomheden ikke kan modtage leverancer og service.

FOA har gennem lang tid forsøgt at indgå en overenskomst for social- og sundhedspersonale med virksomheden på samme måde som hos stribevis af andre frit valgs virksomheder. Men gennem en række møder har virksomheden tilkendegivet, at man principielt ikke ønsker overenskomster, fordi det gør det umuligt at drive en fleksibel virksomhed. Senest har virksomhedens advokat nu meddelt FOA, at virksomheden agter at tegne overenskomst til anden side.

”Det er et usmageligt dobbeltspil, som vi har været vidne til med virksomheden. Først siger man, at overenskomster ikke passer til virksomheden. Men nu har man fundet en, der øjensynligt er klart billigere end FOAs. Det er selvfølgelig en meget principiel sag for os,” siger formand Dennis Kristensen.

FOA beklager, at ældre I Guldborgsund og Lolland nu inddrages i striden mellem FOA og virksomheden.

“Jeg er ærgerlig over, at det er nødvendigt at skride til konflikt for at opnå samme vilkår, som er gældende hos andre private leverandører af ældrepleje og i kommunernes egen ældrepleje. Men nu må vi altså følge de fagretlige spilleregler. Det er lige efter bogen”, siger Dennis Kristensen.

Virksomheden har i forhandlingerne med FOA også anført, at ingen ansatte ønsker overenskomst med FOA.

”Vi kan se, at FOAs medlemstal ved virksomheden har været faldende i modsætning til de overenskomstdækkede frit valgs-virksomheder landet over. Og vi kan se, at det er påfaldende få FOA-medlemmer, der bliver nyansat i virksomheden. Vi har også set, at nogle ansatte har meldt sig ud af FOA efter rådgivning fra ledelsen i virksomheden. Det er naturligvis de ansattes eget og frie valg. Men det rejser også en mistanke om, at virksomheden handler i strid med den arbejdsretslige tradition, der ikke accepterer organisationsfjendtlige handlinger. Denne vinkel vil vi nu undersøge nærmere,” siger Dennis Kristensen, der pointerer at FOA fortsat har en række medlemmer beskæftiget i virksomheden.

”Det ændrer ikke ved, at vi ikke accepterer denne her form for social dumping. Det kan ikke være rigtigt, at skatteyderkroner skal bruges til at understøtte social dumping,” siger Dennis Kristensen. Han håber, at Lev Vel benytter tiden frem til konfliktens iværksættelse til at besinde sig, og vælge at følge øvrige private leverandører af ældrepleje og indgå overenskomst med FOA.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Sårbare ældre falder snart ud af arbejdsmarkedsydelsen

Hvert tredje FOA-medlem, som falder ud af arbejdsmarkedsydelsen frem mod foråret, er over 50 år.

De dystre tal fremgår af en særkørsel fra FOA’s a-kasse.

Dermed risikerer en gruppe, som ofte har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, at blive skubbet endnu længere væk fra et job, mener næstformand i FOA, Mona Striib.

”Mange af vores medlemmer oplever desværre, at det er meget svært at få et job, hvis de fx er midt i 50’erne. Det gør denne gruppe endnu mere sårbar. Hvis ikke vi skal stå med en stor gruppe, der helt har mistet kontakten til arbejdsmarkedet, bliver vi nødt til at sikre en særlig indsats nu,” siger hun.

Til og med februar næste år falder i alt 201 FOA-medlemmer ud af arbejdsmarkedsydelsen.

Af disse er 67 personer over 50 år, hvilket svarer til hver tredje.

Kontanthjælpen adskiller sig på et punkt væsentligt fra arbejdsmarkedsydelsen: Den er afhængig af ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Derfor er der stor risiko for, at de ældre FOA-medlemmer vil stå helt uden indtægt, hvis ikke de finder et job i mellemtiden.

Derfor kalder Mona Striib på handling.

”Vi risikerer, at en stor gruppe mennesker står helt uden forsørgelse, når de ikke blot har mistet deres ret til dagpenge, men også har mistet retten til arbejdsmarkedsydelse. Det er på høje tid, at politikerne får øjnene op for, at dagpengeproblematikken overhovedet ikke er løst,” siger Mona Striib, og appellerer til, at både regeringen og SF og Enhedslisten i finanslovsforhandlingerne, der netop er begyndt, forlænger arbejdsmarkedsydelsen.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Den samlede periode, man kan modtage dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er maksimalt fire år.

Særkørslen fra FOA’s a-kasse viser, at der er særligt mange udfaldsramte i hovedstadsområdet, som mister arbejdsmarkedsydelsen. Af de i alt 201 udfaldsramte, som mister arbejdsmarkedsydelsen det næste halve år, bor hver tredje i Region Hovedstaden.

Den måned, som flest falder ud – hvis altså ikke personen finder et arbejde inden da – er januar. Alene i den måned mister hver fjerde arbejdsmarkedsydelsen.

Kontaktinformation:
Mona Striib, Næstformand, FOA

Del dette :
Share

Ældre vil have hjemmelavet mad

Ældre på plejehjem uden egen madproduktion lader oftere være med at spise end ældre på plejehjem, hvor man selv tilbereder maden. Det viser en ny undersøgelse fra FOA.

Vakuum pakkede kartofler og grøntsager fra frost. Det er hverdagen hos mange af de ældre, der bor på plejehjem uden egen madproduktion. Men maden vækker ifølge social- og sundhedspersonalet ikke altid begejstring hos de ældre. Mere end en tredjedel af personalet oplever nemlig én eller flere gange om måneden, at de ældre ikke vil spise maden, fordi kvaliteten er for lav. På plejecentre, som selv står for at tilberede maden, gælder det for under en fjerdedel af personalet. Alligevel har under halvdelen af plejecentrene egen madproduktion. Og det ærgrer formanden for FOAs kost- og servicesektor.

”Maden har en enorm betydning for de ældres sundhed. Derfor går det naturligvis ikke, at så mange ældre fravælger den mad, de får på plejehjemmet, fordi den er af for dårlig kvalitet,” siger Gina Liisborg, og fortsætter:

”Det undrer mig, at så mange kommuner tilbyder de ældre færdiglavet vakuumpakket mad, når vi ved, hvor stor betydning god og ernæringsrigtig mad har for de ældres livskvalitet. De ældre skal have mulighed for at dufte maden og glæde sig til måltidet. Det øger appetitten.”

Selvom mange ældre fravælger maden på grund af lav kvalitet, er det ikke bedre madordninger, der står øverst i kommunernes ansøgninger til ældremilliarden. Kun 5,7 millioner kroner vil ifølge socialministeriets opgørelser gå til madservice.

”Ældre, der spiser for lidt, bliver oftere syge og har en lavere livskvalitet. Derfor overrasker det mig, at kommunerne ikke har udnyttet muligheden med ældremilliarden til at søge om penge til bedre madservice,” siger Gina Liisborg.

FOAs undersøgelse er foretaget blandt 497 social- og sundhedsmedarbejdere på plejehjem i maj 2014.

Kontaktinformation:
Gina Liisborg, Sektorformand, FOA

Del dette :
Share