Jobcentrets Ofre For Retssikkerhed

   Parialand.dk

Henvisning nummer et

Nu er der installeret et par henvisninger øverst på denne side, der nok kræver lidt en introduktion. Hvilket i mageligt tempo vil ske et af gange,

Øverst til højre er der en henvisning til foreningen Jobcenterets Ofre.

Foreningen blev stiftet ved en generalforsamling på Rådhuspladsen den 1. juni 2016 og hører hjemme i Københavns Kommune.

Formålet er at oplyse den brede offentlighed om de meget store problemer, mange syge og handikappede borgere møder i forbindelse med Jobcenteret.

Derover forsøger foreningen at sikre Jobcentrenes sagsbehandling og forvaltningspraksis er fair og overholder love og konventioner.

Dette er noget som en nogle af landets kommuner tilsyneladende med stor iver ellers gør deres bedste for jævnligt at overtræde.

En del af disse aktiviteter koster penge, for eksempel det at sikre klemte borgere advokatbistand - når der er behov for det. Dette kan et medlemskab, donationer og eventuelt køb af merchandise sikre.

Henvisninger:

#Danmark #forening #sagsbehandling

02-12-2018
Radikaliseret Væddeløb

Forringelser for en befolkningsgruppe, i bytte for forringelser for en anden befolkningssgruppe og ingen løfter så meget som et øjenbryn.

Det er et kapløb imellem de radikaliserede højreekstreme og de radikaliserede nyliberale - hvem når målet først?

Huhej, for en fantastisk bananrepublik - der benytter Weimarrepublikkens deroute som drejebog.

#Danmark #pol
De svage og udsatte

Under dennes sidste valgkamp, lånte daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen et citat under en TV-Debat.

”Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste.”

For en af de bærende søjler i velfærdssamfundet, er netop at de stærkeste tager hånd om de svageste.

Men når man ser på hvordan den nuværende regering agerer og reformerer - så må man i dagens Danmark konkludere at dette lands svageste og udsatte er direktører, bestyrelsesmedlemmer og aktionærer.Først kom de for at...

Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.

Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.

Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.

Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.

Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

Citat : Martin Niemöller (1892-1984)