Kategoriarkiv: Uddannelse

FOA: Skæbnesvangert nyt regeringsgrundlag

Det bliver især offentligt ansatte, der må betale regningen, hvis regeringens nye regeringsgrundlag også føres ud i livet, mener FOA.

“Det nye grundlag risikerer at blive skæbnesvangert. Med udsigten til reel minusvækst. Med udsigten til at skulle arbejde længere. Med forslaget om en ny form for omprioriteringsbidrag. Og med beskeden om, at det offentlige skal fylde klart mindre. Det er barskt – formentlig også det meste barske, vi nogensinde i nyere tid har hørt fra en regering i Danmark,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.
Læs resten

Del dette :
Share

Dårlige karakterer starter i børnehaven

En ny undersøgelse viser, at forældrenes valg af daginstitutioner i høj grad har indflydelse på børnenes resultater i nationale test i 2. klasse.

Forældrenes valg af daginstitutioner har afgørende betydning for barnets senere skolepræstationer. Det viser en ny undersøgelse foretaget for FOA af Bureau 2000.
Læs resten

Del dette :
Share

Skolestart: Færre børn i SFO’erne

Forældre melder i stigende grad deres børn ud af SFO’er og fritidshjem, efter at skolereformen er trådt i kraft. Det viser en kortlægning, som Bureau 2000 har lavet for FOA.

Når skolesommerferien i morgen slutter, vil mængden af børn i SFO’erne mange steder være lavere end den var, da sommerferien sluttede sidste år.
Læs resten

Del dette :
Share

Skolereformen udhuler SFO’erne

Åbningstiden i SFO’erne er faldet med 40 procent, men en plads koster kun 12 procent mindre. FOA foreslår et lovfastlagt loft over, hvor meget forældre må betale for en SFO-plads.

Den nye skolereform medfører, at forældre skal betale en større andel af kommunernes udgifter til SFO’er. Mens åbningstiderne er faldet med hele 40 procent som følge af skolereformen, er prisen for en SFO-plads kun faldet med 12 procent. Det viser nye beregninger, som Bureau 2000 har foretaget for FOA.

”Jeg frygter, at mange vil fravælge fritidsordningen i det kommende skoleår, fordi prisen er blevet for høj. Og det vil være trist for de børn, der ikke længere får muligheden for at være sammen med deres kammerater og deltage i de pædagogiske aktiviteter, som SFO’en tilbyder,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Som lovgivningen er i dag er SFO’en som det eneste pasningstilbud ikke underlagt et loft for, hvor høj en andel af driftsudgifterne, forældre må betale. Og det bør ændres, mener FOA og foreslår et loft på 30 procent af driftsudgifterne ligesom i fritidshjemmene.

”Der er loft for, hvor stor en del af driftsudgifterne forældre må betale i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Det skal der naturligvis også være i SFO’er. Som det er nu, kan kommunerne jo sætte taksterne, som de selv vil,” siger Jakob Sølvhøj.

Han frygter samtidig, at de høje SFO-priser kan få flere forældre til at fravælge folkeskolen og den kommunale skolefritidsordning til fordel for private tilbud.

”Er man i forvejen utilfreds med de lange skoledage, som børnene fra i dag skal have i folkeskolen, får man endnu et argument til at skifte til en privatskole og et privat pasningstilbud, når prisen mange steder vil være lavere end det offentlige tilbud. Det vil være en skidt udvikling for folkeskolen, der i forvejen er hårdt presset,” siger Jakob Sølvhøj.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Vedhæftede filer:

Del dette :
Share

Sagsanlæg skal stoppe ulovlig praksis over for gravide elever

FOA har lagt sag an mod det faglige udvalg, de selv sidder med i. Sagen kan stoppe en række kommuners fortsatte , af gravide elever en gang for alle. Når KL blokerer, er den eneste udvej at gå rettens vej, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Kampen for de gravide elever skal vindes en gang for alle. Alt for mange får nej til forlængelse af deres uddannelsesaftale, når de er fraværende på grund af barsel.

FOA går nu rettens vej i et forsøg på at få fastslået, at loven entydigt forpligter det faglige udvalg kaldet PASS til at forlænge elevernes aftaler. I udvalget har Kommunernes Landsforening blokeret for forlængelser af elevansættelser.

”Det er fuldstændigt urimeligt. Vi har meget svært ved at forstå KL’s uvilje mod at medvirke til, at eleverne kan færdiggøre deres uddannelse. Vi har nu 21 konkrete sager, hvor der ikke er sket forlængelse på grund af KL, og hvor det er FOA’s klare opfattelse, at det er i strid med ligebehandlingsloven,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

I dag kan en elev, der på grund af barsel ikke kan færdiggøre sin uddannelse inden for uddannelseskontraktens løbetid, anmode sin kommunale arbejdsgiver om forlængelse af kontrakten.

Mange kommuner har forstået budskabet og brudt med KL’s politik, siger Dennis Kristensen. Desværre er der fortsat alt for mange kommuner, der ikke imødekommer eleverne. Når det sker, kan eleverne så anmode det faglige udvalg om forlængelse.

Det er FOA’s opfattelse, at det faglige udvalg har pligt til at træffe afgørelse om forlængelse. Men udvalget består af lige mange repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Dermed har KL effektivt kunnet blokere for forlængelser.

”Vi har taget det tunge skridt at anlægge en sag mod det faglige udvalg, som FOA selv har repræsentanter i,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:

”På grund af KL’s manglende vilje til at træffe afgørelser om forlængelser er FOA ufrivilligt blevet en del af en ulovlig praksis. Derfor ønsker vi en retlig afgørelse, der fastslår, at udvalget ikke kan undslå sig at forlænge en elev, der er fraværende på grund af barsel.”

FOA har rejst den principielle sag i byretten på vegne af en elev, der ikke har fået bevilliget forlængelse af PASS. KL ønskede i første omgang at få fastslået, om sagen overhovedet kunne rejses ved en domstol. Det har Byretten netop afgjort, at den kan.

FOA håber nu at få ret i den indholdsmæssige del, så der kan sættes en stopper for den ulovlige praksis. Sagen kan dermed stoppe en række kommuners fortsatte chikane af gravide elever en gang for alle.

”Det er helt utKLilstedeligt, at KL som arbejdsgiverorganisation ikke vil være med til at sikre ligestilling af elever på barsel,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share