Kategoriarkiv: Arbejdsmarked

FOA: Skæbnesvangert nyt regeringsgrundlag

Det bliver især offentligt ansatte, der må betale regningen, hvis regeringens nye regeringsgrundlag også føres ud i livet, mener FOA.

“Det nye grundlag risikerer at blive skæbnesvangert. Med udsigten til reel minusvækst. Med udsigten til at skulle arbejde længere. Med forslaget om en ny form for omprioriteringsbidrag. Og med beskeden om, at det offentlige skal fylde klart mindre. Det er barskt – formentlig også det meste barske, vi nogensinde i nyere tid har hørt fra en regering i Danmark,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Dagpengereform er en skuffelse

Aftale om et nyt dagpengesystem er et klokkeklart løftebrud, mener FOA, der kritiserer aftalen på en række områder.

”Det er en kæmpe skuffelse. Nu sender man regninger for en politisk fadæse videre til de ledige.”
Læs resten

Del dette :
Share

FOA om dagpenge: Tre skridt frem – og tre tilbage

Der er forbedringer, og de fortjener roser. Men der er også store tidsler i dagpengekommissionens nye rapport, og de bør fjernes hurtigst muligt. Sådan konkluderer FOA på baggrund af de nye anbefalinger fra dagpengekommissionen.

”Det er svært entydigt at glæde sig over forslagene til forbedringer, for der er igen nye forringelser – først og fremmest forslaget om at de ledige igen-igen skal betale for politikernes fadæser i 2010. Denne gang sker det med forslaget om indførelse af karensdage, der risikerer at koste den enkelte ledige over 6.600 kroner om året,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.
Læs resten

Del dette :
Share

Tinytots får overenskomst med FOA

Fra 1. november gælder ny overenskomst for ansatte i den private virksomhed Tinytots.

Den private virksomhed Tinytots har meldt sig ind i Selvejende Private Institutioners Administrationsselskab (SPIA), der dags dato har indgået overenskomst med FOA om løn og ansættelsesforhold for de ansatte i Tinytots.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA varsler konflikt mod privat børnepasnings-kæde

FOA varsler nu konflikt mod den københavnske børnepasnings-kæde Tinytots. Timelønninger ned til 80 kroner i timen er baggrunden for, at virksomheden nu mødes med både strejke og blokade.

Konflikten vil træde i kraft 1. november, hvis der ikke tegnes overenskomst om ordnede arbejdsforhold. Ingen medlemmer af FOA kan arbejde eller søge arbejde hos den private virksomhed Tinytots, der driver storbørnsordning i Københavns Kommune.
Læs resten

Del dette :
Share

Psykiatri: For få ansatte øger risikoen for vold

Mere end 6 ud af 10 medarbejdere i psykiatrien har været udsat for vold eller trusler om vold på deres arbejde. Risikoen er størst de steder, hvor der ikke er nok tid og tilstrækkeligt med medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, Bedre Psykiatri og FOA.

Hverdagen i psykiatrien er presset for både medarbejdere og patienter/beboere. Det betyder, at det kan være svært for personalet at finde tid til samvær og samtaler med patienter, beboere og pårørende, og det øger risikoen for, at konflikter ender med vold og trusler.
Læs resten

Del dette :
Share

Ny formand for FOAs pædagogiske sektor

Mogens Bech Madsen er i dag valgt som ny formand for FOAs pædagogiske sektor. Han afløser Jakob Sølvhøj, der i juni blev valgt til folketinget efter 10 år som sektorformand i FOA.

Mogens Bech Madsen har siden 2006 været formand for pædagogisk sektor i FOA Midtsjælland. Han har en fortid som pædagogmedhjælper og har været valgt til fagforeningsarbejde siden 1982.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Venstre vil kaste offentlige job i grams til udlandet

Venstre vil åbne for udenlandsk konkurrence til et meget stort antal offentlige stillinger. Forkert medicin, lyder kritikken fra Dennis Kristensen, FOA.

Venstres forslag om at give folk fra udvalgte lande særadgang til det danske jobmarked vil i princippet betyde, at næsten samtlige job på FOAs område bliver åbnet for konkurrence fra udlandet.

Det viser FOAs opgørelse over, hvor mange FOA-job, der har en startløn over de 215.000 kroner i løn om året, som Venstre vil indføre som en ny grænse, i stedet for den nuværende grænse på 375.000 kroner.

”Det er fuldstændigt galt afmarcheret. Venstre vil kaste vores medlemmers job ind i en fuldstændig liberalisering, der kun vil øge risikoen for arbejdsløshed herhjemme,” siger forbundsformanden i FOA, Dennis Kristensen.

Venstre vil oprette en årlig kvote med særlig lempelig adgang for mennesker fra lande, der har en økonomisk, kulturel og social udvikling, der minder om vores.

Det vil betyde, at folk fra lande som Argentina, Chile, Sydkorea, USA, Japan og Barbados som udgangspunkt vil få adgang til det danske arbejdsmarked med en jobkontrakt i hånden, hvor de tjener minimum 215.000 kroner om året på almindelige vilkår.

69 procent af FOAs medlemmer i kommuner eller regioner har en grundløn, der med grundlønstillæg, ligger under den nuværende grænse på 375.000 kroner og over 215.000 kroner om året.

Det drejer sig om flere end 108.000 stillinger på FOAs område, der principielt er i spil. Men en del stillinger vil være beskyttet, fordi det kræver særlig uddannelse eller kompetence at varetage dem.

FOAs har derfor opgjort antallet af ufaglærte job og jobtyper, hvor der ikke er særlige kompetencekrav, der umiddelbart kan virke som en barriere.

Her drejer det sig om godt 27.500 stillinger – svarende til mere end hver 6. af de samlede knap 157.500 FOA-job i kommuner og regioner.

Venstres forslag arbejder med en konjunkturbestemt kvote. Men medicinen bliver udskrevet til den forkerte patient, mener Dennis Kristensen:

”Det er at kaste vores job i grams ud over verden. Er det at stå vagt om velfærdssamfundet? I en situation, hvor der mangler arbejdskraft, kan den slags måske give mening. Men virkeligheden er jo den, at vi har omkring 130.000 arbejdsløse i Danmark.”

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share

Halv sejr i EU i sag om fyring for fedme

FOAs formand beklager, at EU-lovgivningen ikke rummer generelt forbud mod diskrimination. Men han er tilfreds med generaladvokatens udmeldinger i den konkrete sag om fyring af overvægtigt dagplejer.

EU’s love rummer ikke et selvstændigt forbud mod diskrimination på grund af fedme. Men fedme kan være så svær og sygelig, at den kan anses for et handicap. I så fald vil fedmen være omfattet af EU’s direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet, der forbyder forskelsbehandling blandt andet på grund af handicap.

Sådan lyder generaladvokatens forslag til EU-domstolens senere afgørelse i den sag, FOA har anlagt på vegne af tidligere dagplejer Karsten Kaltoft, der efter FOAs opfattelse blev ulovligt diskrimineret af Billund Kommune, da han i november 2010 blev fyret som dagplejer med henvisning til hans overvægt.

”Det ærgrer mig, at vi i EU’s medlemslande ikke kan påberåbe os selvstændige regler om, at stærk overvægt ikke må føre til diskrimination på arbejdsmarkedet. Det er i mine øjne en åbenlys svaghed i den grundlæggende beskyttelser af lønmodtagerne,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Han er til gengæld tilfreds med, at generaladvokaten fastslår, at et meget højt BMI kan udgøre et handicap i forhold til at tage del i arbejdslivet på helt almindelige vilkår.

”Det betyder, at det danske retssystem, hvis EU-domstolen tilslutter sig generaladvokatens forslag – skal tage stilling til, om Karsten Kaltoft var beskyttet mod diskrimination, da Billund Kommune under en sparerunde udpegede netop ham til afskedigelse,” siger Dennis Kristensen.

Han noterer også med tilfredshed, at generaladvokaten udvider beskyttelsen mod diskrimination, så lidelsen kan udgøre en hindring for fuld deltagelse på lige fod med andre, selv hvis lidelsen ikke berører evnen til at udføre det konkrete arbejde.

Generaladvokaten fastslår ligeledes, at eventuelt selvforskyldte handicap ikke kan fjerne diskriminationsforbuddet. Et handicap er objektivt.

”Det fejer helt Billund Kommunes pinlige synspunkt af vejen,” siger Dennis Kristensen.

Kontaktinformation:
Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Del dette :
Share