Kategoriarkiv: Lov og ret

Tvangsoverførsel til DNS-register

Der findes ikke mere privat information end den der er skrevet i dit DNA. Det er opskriften på hele din opbygning – ja, hele dit liv. Derfor er det noget af den mest eftertragtede information, her på kloden.

Den information, er landets folketing ved at gøre til en handelsvare – hvor du ikke har nogen som helst medbestemmelse i hvad den skal bruges til eller af hvem, eller om du i det hele taget skal have den indsamlet.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Skæbnesvangert nyt regeringsgrundlag

Det bliver især offentligt ansatte, der må betale regningen, hvis regeringens nye regeringsgrundlag også føres ud i livet, mener FOA.

“Det nye grundlag risikerer at blive skæbnesvangert. Med udsigten til reel minusvækst. Med udsigten til at skulle arbejde længere. Med forslaget om en ny form for omprioriteringsbidrag. Og med beskeden om, at det offentlige skal fylde klart mindre. Det er barskt – formentlig også det meste barske, vi nogensinde i nyere tid har hørt fra en regering i Danmark,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.
Læs resten

Del dette :
Share

Efter ni år: Sagen fra Fælledgården er nu slut

Efter mere end ni års retligt tovtrækkeri er sagen om skjult kamera på plejecenteret Fælledgården i København nu endelig forbi. Landsrettens afgørelse i sagen har været anket til Højesteret af de dømte journalister, og Højesteret havde berammet retsmøde til i dag. Men i sidste øjeblik har journalisterne nu valgt at droppe sagen.
Læs resten

Del dette :
Share

Kun crypto kan beskytte dig: NSAs overvågning af internettet

KLID inviterer til foredrag om NSAs overvågning af internettet på Heidi’s Bier Bar, Vestergade 18, 1456 København K torsdag den 21. maj 2015, kl 18-21

Titel: Kun crypto kan beskytte dig: NSAs overvågning af internettet
Læs resten

Del dette :
Share

DAMD igen-igen-igen

Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) er en sejliget karl, der gang på gang dukker op i medierne.

Igennem en længere årrække er den danske borgers helbredsoplysninger fra ganske almindelige lægebesøg blevet indberettet til DAMD. Mere specifikt drejer det sig om blodprøver, laboratoriesvar, medicinordinationer, henvisninger, diagonser og lignende andre ydelser du har modtaget hos lægen.
Læs resten

Del dette :
Share

FOA: Skal vi acceptere en harpun som forsvarsvåben på bosteder?

Der er positive meldinger fra regeringen i forhold til en national handlingsplan mod vold på psykiatriske bosteder, døgninstitutioner og hjemmeplejen. Som en del af det skal vi også diskutere, at forsvarsvåben er dagligdag på et sted som Saxenhøj, mener FOA.

Der kan være mange gode grunde til at have en harpun, en kniv eller et boldtræ på sit private værelse.

Men det er en uacceptabel forklaring, at beboerne på Saxenhøj skal have dem, fordi de er bange og gerne vil kunne forsvare sig. Det mener sektorformand i FOA, Karen Stæhr.

”Desværre er det en virkelighed, man kan læse om i Arbejdstilsynets dokumenter om Saxenhøj-sagen. Noget skyldes givet reglerne, der er på området. Derfor mener vi, at der er behov for en diskussion af både praksis og lovgivningen,” siger Karen Stæhr.

Hun understreger, at der i høj grad er behov for en national handlingsplan mod vold og trusler og for et bedre samspil mellem behandlings- og socialpsykiatrien. Vi er også nødt til at tale om, hvad man skal tillade i forhold til våben på et sted som Saxenhøj, siger Karen Stæhr.

Ifølge FOA’s aktindsigt i Arbejdstilsynets dokumenter om Saxenhøj, oplyser ledelsen, ”at beboergruppen i høj grad består af utrygge og angste mennesker, der vil beskytte sig mod omverdenen. Af den årsag har flere beboere våben og våbenlignende genstande som knive, boldtræer, barberblade, harpuner mv. på værelserne.”

FOA er bekymret over, at der fra ledelsens side synes at være en meget udstrakt accept af våben på beboernes værelser. Som reglerne er i dag, kan ledelsen ikke gøre særligt meget ved, at almindelige beboere har våben og våbenlignende genstande på værelserne, fordi værelserne anses for beboernes private hjem med tilhørende rettigheder.

”Men et forsorgshjem som Saxenhøj er alt andet end et normalt hjem. Og privatlivets ukrænkelighed må aldrig gå bevidstløst foran beboernes og de ansattes ret til at færdes i et våbenfrit miljø, mener Karen Stæhr.

”Som politiker må man også spørge sig selv om, om det er rimeligt, at folk skal have lov til at have en harpun på værelset for at beskytte sig selv,” siger Karen Stæhr og fortsætter:

”Vi tror ikke på et rigidt forbud mod en brødkniv til at skære brød eller et boldtræ, så man kan spille rundbold. Men det er indlysende forkert at skulle acceptere en harpun, et boldtræ og en kniv, når deres eneste formål beskrives i forhold til at forsvare sig selv,” siger Karen Stæhr.

Kontaktinformation:
Karen Stæhr, Sektorformand, FOA

Del dette :
Share

Fælledgårds-sagen slut efter otte år: FOA-medlemmer vandt

Efter mere end otte års tovtrækkeri i retssystemet har fire FOA-medlemmer endelig vundet retssagen mod Bastard Film og DR i den såkaldte Fælledgårdssag. De fire medlemmer er i dag tilkendt godtgørelser på mellem 10.000 kr. og 20.000 kr. af Østre Landsret.

”Det har taget sin tid at få ret. Men dommen fra landsretten er uhyre klar, og den er reelt et knock-out-slag til alle de bortforklaringer, som Bastard Film er kommet med undervejs i dette alt for lange retsopgør,” siger forbundsformand Dennis Kristensen. Han hæfter sig især ved, at landsretten ikke alene tilkendegiver, at det var kritisabelt at vise udsendelsen i DR optaget med skjult kamera. Men at store dele af udsendelsen heller ikke passede, men var iscenesat af Bastard Film selv.

Direktøren og en journalistpraktikant fra det nu krakkede Bastard Film gik i 2010 ellers fri i straffesagen om videregivelse af skjulte optagelser på Fælledgården, fordi sagen var anlagt for sent. Derfor måtte FOA på de fire medlemmers vegne anlægge et civilt søgsmål. Det er dette søgsmål, som FOA nu har vundet rent over de to sagsøgte.

”Landsretten finder, at de sagsøgte har udvist en adfærd af en sådan grovhed, at de er erstatningsansvarlige for de skete krænkelser,” siger Østre Landsret således i dommen.

”Jeg er meget tilfreds med, at denne dom nu trækker klare grænser for anvendelse af skjult kamera, og at den sikrer de ansatte nogle grundlæggende rettigheder. Også den offentlige sektor skal kunne holde til anvendelsen af et skjult kamera, men der bør være klare spilleregler, herunder at de involverede får mulighed for at tage til genmæle. Denne mulighed afviste både Bastard Film og DR i denne sag. Og når dommen konkluderer, at der ikke er belæg for indholdet i de viste klip, men at flere at dem på det nærmeste har været konstrueret, så bør det give anledning til en større selvransagelse, når TV-stationerne i fremtiden anvender skjulte optagelser,” siger Dennis Kristensen.

De fire FOA-medlemmer tilkendes tortgodtgørelse på henholdsvis 20.000 kr., 20.000 kr., 15.0000 kr. og 10.000 kr.

Dommen er også en større begmand til DRs daværende nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, der tog beslutningen om at sende den konstruerede virkelighed fra Fælledgården i Magasinet Søndag.

Kontaktinformation:
Jakob Sølvhøj, sektorformand, FOA

Del dette :
Share

EDRi og IT-Politisk Forening lancerer kampagnen Wepromise til Europa-Parlamentsvalg 2014

European Digital Rights, som IT-Politisk Forening er medlem af, har lanceret den paneuropæiske kampagne Wepromise.eu i forbindelse med det kommende valg til Europaparlamentet. Kampagnen er tilgængelig på hjemmesiden wepromise.eu på en række europæiske sprog, herunder dansk.

Kernen i Wepromise kampagnen er et 10-punkt Charter om Digitale Rettigheder, med fokus på privatliv, retssikkerhed online, netneutralitet, og masseovervågning.

Kandidater til Europaparlamentet har mulighed for at underskrive Charteret, og de europæiske vælgere kan se hvilke kandidater i deres valgområde der har underskrevet Charteret.

Der er to formål med denne kampagne. Det første formål er at sætte digitale rettigheder på dagsordenen hos de europæiske politiske partier. Charteret er formuleret af 35 europæiske organisationer der i European Digital Rights med kontor i Bruxelles arbejder sammen om fælles initiativer for privatliv og borgerrettigheder.

Det andet formål med kampagnen er at øge europæiske borgeres interesse for valget til Europaparlamentet. Vi håber at borgere, som er interesseret i digitale rettigheder, også vil læse Charteret og diskutere det med de kandidater som de møder i den kommende valgkamp. På hjemmesiden wepromise.eu har vælgerne mulighed for at afgive et løfte om at stemme ved Europaparlamentsvalget, og at afgive denne stemme til fordel for en kandidat som støtter digitale rettigheder.

Europaparlamentet har stor indflydelse på europæiske borgeres digitale rettigheder, da en stor del af den relevante lovgivning sker på EU-plan. I den kommende valgperiode 2014-2019 vil medlemmerne af Europaparlamentet blandt andet komme til at arbejde med følgende emner:

  • Forordning om persondatabeskyttelse
  • Revision af logningsdirektivet
  • Handelstraktat med USA (TTIP), der også vil omfatte intellektuelle rettigheder
  • Revision af ophavsretsdirektivet (Infosoc)
  • Revision af direktiv om håndhævelse af intellektuelle rettigheder (IPRED)
  • Notice-and-Action procedurer for “ulovligt” indhold på internettet

Henvisninger:

Del dette :
Share

Tag internettet tilbage …

Næsten helt usynligt i baggrundens skygger, har verdens politiske elite, de nationale efterretningstjenester og ikke mindst store dele af erhvervslivet, indført noget nær total overvågning af verdens borgere på internettet. Hvilket ikke bare underminerer internettet, men også retssikkerheden og vores demokratiske rettigheder.

På globalt plan er den 11 februar således blevet udnævnt til aktionsdag, imod masseovervågning.

Kom til demonstrationen d. 11. februar kl. 16:00 og tag alle dine venner med
Det hele starter ved Den Amerikanske Ambassade (Dag Hammarskjölds allé 24) og går via Kastellet til Christiansborg.
Tilmeld dig demonstrationens event på Facebook

Henvisninger :

Del dette :
Share

Nej-Nej-Nej

Red Barnet gør absolut et stort stykke arbejde for at forbedre børns vilkår overalt i verden.

Desværre er de i nogen af deres aktiviteter kommet en del på vildspor. De arbejder for eksempel sammen med Rigspolitiet og den politiske elite, om at lave en liste over hjemmesider, som skal blokeres af danske internetudbydere med det formål at bekæmpe udbredelsen af børneporno – absolut en god og ædel sag, men metoden er mere end bare tvivlsom.

Det største problem med dette er at det i bund og grund er censur.

Grundlovens § 77
“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. ”

Problemet er at censur ikke bare kan benyttes til at undertrykke ytringsfriheden og dermed demokratiet, men også til at skjule problemer i samfundet.

Ved at besværliggøre almindelige borgeres adgang til sider med børneporno og lignende materiale, medvirker Red Barnet således til at skjule problemets eksistens og dets udbredelse – vel at mærke for nogle brugere. De pædofile kan derimod ofte sagtens finde ud af at omgå filteret.

Et andet problem er kontrollen af filteret. Red Barnet er en privat aktør (Betales rundhåndet både af den danske stat og EU) – der i samarbejde med Rigspolitiet og den politiske elite – udenom landets domstole bestyrer listen af hjemmesider i filteret. Da det yderligere er sådan at landets internetudbydere blindt følger trop – kan i princippet, en hvilken som helst side – uanset indhold – blive blokeret, uden at nogen kan gøre noget ved det eller anke afgørelsen.

Gruppen af censurerede sider er da også blevet udvidet til andre emner. For eksempel udenlandske sider der sælger medicin, musik og senest er sider med uønsket politisk indhold blevet ønsket inddraget.

Det mest skøre er at man kan drømme om kontrol og effektiv censur på internettet, lige så tosset man vil. Der vil altid sidde en masse brugere på den anden side af skærmene, deriblandt pædofile, der altid vil være et stort teknologisk skridt foran. Man censurerer således internettet, uden egentlig andet resultat, end at skjule problemet for nogle brugere. De pædofile kan derimod ofte sagtens finde ud af at omgå filteret.

Derfor opfordres der til at boykotte Red Barnets indsamling og istedet støtte andre organisationer, der arbejder med at bedre børns vilkår:

Henvisninger:

Del dette :
Share